200 000 publikummere på teater i Frilynt Norge!

Mer enn 200 000 publikummere besøker teater- og revyproduksjonene hos medlemmene i Frilynt Norge. Like mange som Nationaltheatret! Er teatergruppa eller revylaget ditt medlem av Norges største teaterorganisasjon?

Teatergruppene står for mer enn 300 produksjoner og 1000 forestillinger lokalt – og aktiviserer over 20 000 aktive amatørteaterfolk fra nord til sør. Til sammenligning har Nationaltheatret 36 produksjoner og 1052 forestillinger i 2017. I tillegg kan Frilynt vise til en vekst på 3000 nye medlemmer på bare ett år!

LES OGSÅ: VOKST MED 3000 MEDLEMMER PÅ ETT ÅR

Mye teater for pengene
Amatørteaterfeltet har en beskjeden post på statsbudsjettet sammenlignet med mye annen kulturfrivillighet. Potten til feltet går i dag går blant annet til drift av manustjenesten Dramas, tilskudd til aktivitet, drift og utviklingsarbeid i de nasjonale teaterorganisasjonene, NM i Teatersport, MinusManus og spelfondet. Frilynt Norge mottok 1,8 millioner i driftstilskudd i 2018.
– Det blir mye teater for pengene hos Frilynt Norge. Vår viktigste rolle er å inspirere og skape møteplasser for grasrota som sikrer mest mulig teateraktivitet, gi faglig påfyll til teaterfolk i alle aldre og skape relevante tjenester i hverdagen for det frivillige amatørteaterfeltet, sier generalsekretær i Frilynt Norge, Frode Aleksander Rismyhr.

LES OGSÅ: HUSK Å FÅ RABATT PÅ TEATERSMINKE OG PARYKKER

Tjenester for fellesskapet
Frilynt Norge har et særlig fokus på innovasjon for feltet, og ser fordelen av å satse på fellesløsninger for medlemmene. Frilynt Norge ser at spleiselaget gir mer aktivitet av hver kulturkrone.
– Vi utreder nå en nasjonal bank med utleie av sceneteknikk og teknikere, en nasjonal kostymebank har allerede sett dagens lys og store rigger med både kostymer, kulisser og rekvisitter er allerede sendt med trailere til både Tromsø og Vennesla.

Frilynt Norge skal være et innovativt, faglig, interessepolitisk, servicerettet og nettverksbyggende kraftsentrum og ressurssenter til beste for frivillig amatørteater, scenekunst og kulturliv lokalt i hele landet; både for barn, ungdom og voksne. Relasjonsbygging, mestring og læring med fokus på hele mennesket i møtet med kulturuttrykk er sentralt. (Formålet til Frilynt Norge)

LÅN SCENOGRAFEN: Jarle Hem i Frilynt kommer på besøk og inspirerer til kulissemakeri.

Låner bort teaterfolka
– Hos oss kan medlemmene låne teaterfolka som jobber i Frilynt. Det vil si at vi reiser ut lokalt med gratis kurs i teatersminke, kostyme, scenografi, revytekst, markedsføring, produksjonsledelse, økonomistyring og utviklingsarbeid. Snart kommer også gratis kurs i sceneteknikk. I 2017 holdt Frilynt 120 kurs i hele Norge med nesten 1000 deltagere, forteller Frode Aleksander.

LES OGSÅ: SØK FRIFOND INNEN 15. OKTOBER

Innsikt i lokalt teaterarbeid
Ingenting av det Frilynt Norge gjør er viktigere enn å stimulere til mer aktivitet og kunnskapsoverføring lokalt.
– Med tilbud om gratis kurs hos tilsluttede teatergrupper og revylag året rundt gir Frilynt påfyll og inspirasjon til de fantastiske menneskene som står på for et levende amatørteater- og revymiljø både for barn, ungdom og voksne. Vi låner rett og slett bort teaterfolka våre – og kanaliserer ressursene inn i operativ kulturaktivitet og opplæring. Og gleden over de mange møtene er gjensidig. Besøkene der det skjer gir staben i Frilynt en viktig innsikt og kunnskap om arbeidet som gjøres lokalt.

LES OGSÅ: MELD INN TEATERGRUPPA I FRILYNT NORGE