3 millioner i instruktørstøtte – har dere søkt?!

SØK FOR NY SESONG: Medlemmene i Frilynt Norge ruver allerede på toppen av læringsstatistikken i teater og revy for 2018! Over 3 millioner i instruktørstøtte kan bli resultatet dersom teatergruppene og revylaga gjennomfører produksjonene som innmeldt! Har dere husket å søke?

Hele 32 000 kurstimer og straks 500 kurs knyttet til læring i revy- og teaterproduksjoner i 2018 er allerede registrert. Dermed ligger Frilynt Norges medlemmer på toppen av statistikken hos Studieforbundet kultur og tradisjon. Fortsetter denne trenden kan teatergruppene, skolerevyene og revylaga i Frilynt Norge innkassere over 3 millioner i støtte til læring lokalt i år. Sjekk her hvilke grupper som har søkt for 2018! Dette er støtte som kommer godt med for å kunne hyre inn dyktige regissører, koreografer, sangpedagoger eller instruktører på lyd, lys, markedsføring, teatersminke, kostymer eller kulisser lokalt. Det gir kvalitet på opplæring og produksjonene.

SØK NÅ PRODUKSJONENE HØST 2018 OG VÅR 2019 – SE HER HVORDAN!

Amatørteatergrupper, skolerevyer og annen kulturaktivitet i Frilynt Norges medlemsgrupper engasjerer tusenvis av ungdommer og voksne –  og er en viktig læringsarena på teaterfag/scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe.

– SØK INSTRUKTØRSTØTTE: oppfordrer generalsekretær og regissør Frode Aleksander Rismyhr.

SJEKK UT HVEM SOM HAR SØKT FOR 2018

– Aktiviteten gir enorm effekt
Mange melder stadig om at kursvirksomheten i laga våre påvirker både samfunn, skolemiljø og lokalmiljø positivt. Blant dem som gir tilbakemeldinger er både skolesjefer, rektorer, lærere, foreldre, voksne, ungdom og politikere.
– Vi får for eksempel tilbakemeldinger på at en skolerevy er positivt for det psykososiale læringsmiljøet ved en skole fordi dette gir en samlende møteplass som gir mestringsfølelse, relasjonsbygging, trygghet, inkludering, inspirasjon, god relasjon mellom skole og hjemmet – samt forebygger mobbing og uønsket atferd, sier Frode Aleksander Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge.
– Bieffekten av opplæringen er at revylagene og barne- og ungdomsteatergruppene viser seg å være viktige arenaer for dannelse, inkludering, forebygging, folkehelsearbeid, utvikling av hele mennesket – og for noen også en inspirasjon til karrierevalg og utdanning.

SØK NÅ FOR PRODUKSJONENE HØST 2018 OG VÅR 2019 – SE HER HVORDAN!