Amatørteater kan søke Musikkutstyrsordningen!

STØTTE TIL SCENETEKNIKK: Musikkutstyrsordningen er utvidet til også å gjelde amatørteater fra og med 2019. Søknadsfristene er 1. mars og 1. september.

GÅ TIL MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN HER!

Amatørteater og frivillige amatørformål kan endelig søke støtte som både kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap.
– MUO har lenge vært klar over behovet for denne utvidelsen og gleder oss stort til å bistå i styrkingen av feltet. Det var på tide! skriver Thomas Aslaksen, kommunikasjonsansvarlig i Musikkutstyrsordningen i sitt rundskriv.

LES OGSÅ: DRØMMEN BLE VIRKELIGHET: TEATERBANKEN ER LANSERT!

SØK TIL SCENETEKNIKK: Endelig kan teater og revygrupper søke støtte hos Musikkutstyrsordningen!

Hjelp til å søke
– Da dette er helt nytt for alle parter, har vi forståelse for at det kan være en del spørsmål knyttet til vilkår og søknadsprosess osv. Vi oppfordrer derfor alle søkeberettigede til å ta kontakt med oss dersom noe skulle være uklart. Vi er her for å hjelpe dere, sier Aslaksen.

MUO kan nås på følgende måter:
Telefon: 21 37 88 10
E-post: [email protected]

LES OGSÅ: ALT Å VINNE: MELD INN TEATERGRUPPA ELLER REVYLAGET!

Utstyr til fremføring
Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

Musikkutstyrsordningen skiller mellom målgruppene kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret
  • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
  • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende.

For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret (dette kravet gjelder ikke utøverfellesskap)
  • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør- og utøverfellesskap vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

LES OGSÅ: SØK INSTRUKTØRSTØTTE / KURSSTØTTE TIL REVY OG TEATER FOR 2019!