fbpx

Digitale årsmøter

Publisert: 16. februar 2021

I disse tider er det mange som skal arrangere årsmøter, men hvordan kan man løse dette med de restriksjoner som er i forhold til fysiske møter?

23. mars 2020 sendte regjeringen forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte mv. I aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i konornaloven på høring. Høringsfristen var 24. mars 2020 og blant annet Brønnøysundregistrene, Regnskap Norge og Revisorforeningen er enig i de foreslåtte endringene. Forskriften ble vedtatt i statsråd 27. mars 2020 og er nå trådt i kraft.

Her følger en omtale av det som står om styremøter og årsmøter i forskriften:

Forskriften §4 (1) fastsetter at styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.

Forskriften § 4 (2) fastsetter at styret skal sørge for at alle aksjeeiere (medlemmer med stemmerett) kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivningen, herunder forhåndsstemming uten at det er vedtektsfestet.

Det finnes flere måter å gjennomføre digitale årsmøter på. Vi anbefaler at du ser på hvordan du kan gjennomføre ditt årsmøte hos Frivillighet Norge eller LNU (Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar).

Frivillighet Norges veiledning for digitale årsmøter

LNUs veiledning for digitale årsmøter

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen