fbpx

Ett skritt nærmere ny stimuleringsordning

Publisert: 23. mars 2021

I går, 22. mars 2021, kom regjeringen med de gode nyhetene om at ESA har godkjent stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen

Nå gjenstår det bare at Lotteri- og stiftelsestilsynet offentliggjør søknadsskjemaet. Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Ordningen er todelt, der en tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter mv. Ordningene vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.

Vi vil oppdatere alle våre medlemslag så snart vi vet hvordan prosessen rundt momskompensasjon løses, og søknadskjema for de resterende midlene er offentliggjort.

Det er strålende nyheter at ESA har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja.

Les mer på regjeringen.no

Ordningen vil offentliggjøres på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen