fbpx
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Fritidsaktiviteter kan endelig åpnes igjen – med forbehold!

Kulturminister Abid Raja bekrefter til NTB at fritidsaktiviteter kan åpnes igjen, så lenge smittereglene etterfølges.

Samfunnet vårt ser ut til å åpne seg gradvis og nylig ble det klart at både korps og kor skal få lov til å synge på 17.mai, og øve sammen i mindre grupper. Nå bekrefter kulturministeren at også at andre fritidsaktiviteter for barn og unge kan åpnes opp, så lenge smittevernreglene overholdes.

-Vi i Frilynt Norge syntes det er flott at det åpnes opp for at lagene kan starte opp med litt aktivitet igjen så lenge man overholder de gjeldende smittevernreglene, sier Joachim Svendsrød, generalsekretær i Frilynt Norge.

I dag betyr dette at aktivitetene på tilrettelegges slik at ingen skal være sammen i større grupper enn fem personer, og at disse må ha en avstand på to meter mellom hverandre.

Norges musikkråd har laget en veileder for trygge aktiviteter som nå er til godkjenning hos helsemyndighetene. Denne vil legges ut på musikk.no så snart den er godkjent.

Frilynt Norge har mange medlemslag som driver med forskjellige aktiviteter, og det kan være vanskelig å finne en veileder som passer for alle, men noen råd går igjen og er universelle. Her er en liste over anbefalinger samlet fra både nettsidene til LNU og fra Norges idrettsforbund. Sistnevnte har utarbeidet anbefalingene i samråd med Helsedirektoratet:

  • Ha aktivitet i små, faste grupper på maks 5 personer
  • Hold minst to meters avstand mellom hver person
  • Ikke del på utstyr
  • Ikke bruk felles garderober
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for hyppig og grundig håndvask.
  • Rutiner for vask av klær/utstyr før og etter aktiviteten.
  • Husk anbefalinger ved hosting og nysing, og unngå å ta deg i ansiktet
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon bør ikke være i kontakt med andre
  • Deltakere bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktiviteten.

MERK! Det anbefales at laget som arrangerer aktiviteter skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. Det skal ikke utøves aktiviteter med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller almenntilstand får ikke delta i eller være delaktig i fysisk tilrettelegging av aktivitetene.

Det kan jo være at noen lag ikke har mulighet eller ønsker å starte ordentlig opp igjen med møter og øvinger, da går det an å være litt ekstra kreative.
-Vi hører om noen av våre medlemsslag som har hatt både teater- og sangøvinger over videokonferanser, slik som Skype, Teams, zoom osv. som har fungert veldig bra, forteller Joachim Svendsrød. Det finnes altså flere muligheter for å møtes, sees, øves og snakkes, til og med synges!

 

Følg Frilynt på sosiale medier for å holde deg oppdatert på hva som skjer!

FACEBOOK – INSTAGRAM – SNAPCHAT 

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 21. april 2020
Renate Hellberg Kristoffersen

Renate Hellberg Kristoffersen