GLADNYHET: Justerer opp instruktørstøtten!

Teatergruppene og revyene i Frilynt Norge kan glede seg over økning i instruktørstøtten! Studieforbundet kultur og tradisjon justerer opp timesatsen fra 2019. For timer med instruktør får man nå 98 kroner timen. – Dette får vi til fordi vi over statsbudsjettet fikk beholde tilskuddsnivået fra 2018, samt prisstigning. Nye satser gjelder også for kurs som … Fortsett å lese GLADNYHET: Justerer opp instruktørstøtten!