JUBEL: Krf og Venstre berget kursstøtten!

Teaterorganisasjonen Frilynt Norge jubler! KrF og Venstre har sørget for at 40 millioner til studieforbund og læring i frivilligheten er berget i statsbudsjettet for 2015. Flertallet på Stortinget mener at jobben vi gjør er viktig!Annie jubel

1779969_852838381417368_6178965412620343322_n
ENGASJEMENT: Mange engasjerte seg lokalt for å redde kursmidlene. Emilie Borud, 14 år, skrev innlegg i Aftenposten.

Regjeringen (H og FrP) foreslo å kutte 40 millioner til kurs og opplæring i studieforbund og organisasjoner i statsbudsjettet for 2015. En reduksjon på 20 prosent. Det ville fått store konsekvenser for hele det frivillige feltet i Norge – både lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg til mindre å rutte med, spesielt lokalt, ville det betydd at enkelte tilbud måtte lagt ned, deltageravgifter måtte økt – og rekrutteringen av instruktører, drivkrefter og frivillige i kulturlivet hadde blitt svekket.

I realiteten var kuttforslaget et treffsikkert grep hvis målet var å svekke frivilligheten og gjøre frivillig kulturliv mindre tilgjengelig for alle. KrF og Venstre reverserte kuttet i sine forslag til statsbudsjett og har fått gjennomslag i forhandlingene!

130 000 mennesker på teater
I realiteten betyr dette at amatørteatergruppene i Frilynt Norge fortsatt kan levere. Laga våre gjør en formidabel innsats for lokalmiljøet. Mer enn 650 forestillinger med over 10.000 deltagere og 130.000 publikummere produseres i Frilynt Norges medlemslag hvert år! Tar vi med hele Norge er publikumstallet nær 400 000. Og vi er stolte av de ungdomsstyrte fritidsklubbene, ungdomslaga med sitt enorme mangfold, filmskolene som utvikler drivende gode, unge filmskapere og dansemiljøene med solide prestasjoner. Og ikke minst; lokallagene er gode læringsarenaer i kultur, demokrati og organisasjonskunnskap. Her bygges det mennesker hver eneste dag!

SØK KURSMIDLER TIL TEATERLAGET HER!

Mangfold
Støtten til studieforbund går i dag til kurs og opplæring innen alt fra teater, korps, kor, musikk, demokrati og lederopplæring, styrearbeid, bevaringsverdige håndtverkstradisjoner, politikk, immateriell kulturarv, helse, samfunn, språk, miljø, landbruk og mye mer.
– Ordningen sikrer mangfold, ivaretakelse av kultur og tradisjoner, sørger for rekruttering, mobiliserer til samfunnsengasjement og skaper levende lokalsamfunn, forklarer en ivrig generalsekretær i Frilynt Norge, Frode Aleksander Rismyhr.

Møteplass og læringsarena
– Jeg vasser i kulturfolk. Jeg ser barn, unge og voksne som lever og ånder for dette. Mange får helt nye liv i disse aktivitetene. Jeg tenker at i tiden vi lever i, der noen er ensomme, mye foregår på sosiale medier, det er mobbeproblematikk, det er stress, det er unge uføre, det er dropout i skolen – ja lista er lang. Jeg tenker at vi trenger møteplasser og læringsarenaer som frivilligheten skaper mer enn noensinne, sier Rismyhr.

LES HELE SAKEN I SANDEFJORDS BLAD: – Bruker det jeg lærte da jeg var 14 år!

Amatørteater til hele landet
Frilynt Norge er som landets største teaterorganisasjon naturlig nok opptatt av amatørteatergruppenes, skolerevyene og revylagas rammebetingelser. Det er en helt utrolig stor jobb som gjøres der ute.
– Nå kan vi glede oss over at flertallet på Stortinget mener at jobben det lokale kulturlivet gjør er viktig.