fbpx

Kompensasjosordning forlenges

Publisert: 12. november 2020

Studieforbundet kultur og tradisjon har tidligere hatt en kompensasjonsordning for kurs som avlyses eller reduserer timetallet på grunn av korona. Nå gjenåpner de ordningen for allerede godkjente kurs som avlyses eller får redusert timetall som følge av nye restriksjoner i forbindelse med korona.

Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 6. november til og med 31. desember 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronasituasjonen, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med voksenopplæringsloven. Søknadsfristen er løpende.

Utgifter som kan legges til grunn for en slik kompensasjon er:
– løpende utgifter til kurslokale (for lag som har/leier faste lokaler)
– strøm
– faste instruktørutgifter
– allerede innkjøpt materiell til planlagte og avlyste kurs

Kompensasjonen kan maksimalt tilsvare det opprinnelige kurstilskuddet det er søkt om. Kompensasjonen skal bidra til å dekke allerede påløpte utgifter, ikke inntektstap alene. Påløpende utgifter skal dokumenteres.

Kursene det skal søkes kompensasjon i forbindelse med, må ha fått tilsagn om kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon før 6. november 2020.

Skjema for å søke om slik kompensasjon, finner du her: kompensasjonssøknad
Du bør også sjekke om laget deres kan søke om støtte gjennom krisepakke for frivilligheten

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen