Dramas

Hva er Dramas?
Dramas er en manusdatabase som serves av Teateralliansen på vegne av amatørteater og kulturskoler i Norge. I Dramas finner du rundt 3000 forskjellige manus som kan settes opp på scene. Dramas bistår laget ditt med å søke spilletillatelser og rettigheter.

Tips til hva du kan sette opp?
Lurer du på hva teatergruppa kan sette opp? Frilynt hjelper deg gjerne med tips og ideer ut i fra størrelsen på gruppa, alderssammensetning og mye mer. Vi har flere i sekretariatet som også jobber som regissører eller har erfaring som produsenter i teaterproduksjoner. Vi har også litt oversikt over hvem man kan kontakte for å få lånt eller leid kostymer eller kulisser til ulike teateroppsetninger – og formidler gjerne kontakt. Frilynt Norge tilbyr med andre ord mye kompetanse, tips og vink.

Kontakt oss gjerne på 33 48 80 90 eller [email protected]

Egen manusbank for ungdom
Visste du at Frilynt også har en egen manusbank, som har nyskrevne revystykker for ungdom? Disse kan leies på manusbanken.no

Les også:
Medlemskap for teatergruppa?
Søk teaterfondet
Frifondmidler i Frilynt
Hjelp til å søke momskompensasjon
Våre medlemmer
Våre ansatte

Scroll to top