fbpx

Rabatt på kinoreklame

Frilynt Norge har inngått en avtale med Capa Kinoreklame AS som gir alle våre medlemslag gode rabatter på lokal kinoreklame i hele landet! Synlighet er viktig – og kinoreklame kan være et godt supplement i markedsføringen av teaterforestillinger og aktiviteter i laget ditt.

Vi trodde kinoreklame var helt urealistisk økonomisk. Der tok vi feil. I mange tilfeller kan man nå ut til et større publikum på en billigere måte enn for eksempel annonse i lokalavisa. Til og med hvis man velger at reklamen skal vises foran samtlige filmer i en måned. Les om Capa Kinoreklame her.

Visste du at kinopublikummet går nesten dobbelt så ofte på teater som resten av befolkningen?

Visning
Capa tilbyr visning både på lerret før kinofilmer, på web og skjermer i foaje. Det er lurt å se hvilke filmer som går på kino, og kanskje planlegge lenger fram i tid slik at deres film kan vises i forkant av en film som er rettet mot deres målgruppe. Finn en oversikt over filmene som kommer på kino.

Finn en oversikt over stedene Capa leverer kinoreklame her.

Priser
Prisen på kinoreklame bestemmes ut ifra tre ting. Hvor lang reklamefilmen din er, hvor du har lyst til å vise den, og hvor lenge du har lyst til å vise den. Prisene justeres per år, men med Frilyntrabatten blir det rimeligere. Rabattnivået vil variere utifra størrelsen på kampanjen.

Kontakt
Ta kontakt med Priscila Bustos  i Capa på priscila@capa.no, slik at du får mer info om kinoreklame, pristilbud, oppskrift på hvordan du går frem etc.