fbpx

Ny tilskuddsordning for amatørteater

Er du over 18 år og driver med frivillig amatørteater sammen med andre? Da kan du søke om midler fra Kulturrådets nye tilskuddsordning. SØK INNEN 3. SEPTEMBER!

– Tilskuddsordningen for amatørteater i grupper gjør det mulig for unge å videreutvikle kompetanse fra barne- og ungdomsteatre, kulturskolene eller dramalinjer på skolen. Ordningen er ment å inspirere til å fortsette med scenekunst i voksen alder, sier Vilde Sparre i seksjon for scenekunst i Kulturrådet.

LES MER OM ORDNINGEN OG SØK HER

Amatørteaterskoler for barn og unge har en øvre aldersgrense rundt 18 år. Da slutter mange med denne aktiviteten.

– Tilskudd over denne nye ordningen skal stimulere til økt prosjektbasert scenekunstproduksjon blant amatører som vil fortsette med amatørteatervirksomhet, og kanskje danne egne selvstendige grupper. Den skal også bidra til amatørteatervirksomhet blant godt voksne. Her er det ingen øvre aldersgrense.

Det er også viktig at den nye ordningen ivaretar mangfold når det gjelder scenekunstneriske uttrykk. 

– Betegnelsen teater inkluderer også musikkteater, performance, dans, impro, rollespill, revy og nysirkus, utdyper Sparre.

Et mål for den nye tilskuddsordningen er at søkeprosessen skal oppleves som enkel og brukervennlig. Det er planlagt to årlige søknadsfrister, i mars og september. Første søknadsfrist er 3. september.

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 15. august 2019
Joachim Svendsrød

Joachim Svendsrød