fbpx

Ny tilskuddsordning

Det er opprettet en ny tilskuddsordning som et tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Dette tilskuddet er en del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting. Målsettingen handler om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgang til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstnerisk, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 

Les mer og finn søknadsskjema 

Målgruppe

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år).
Barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser er prioriterte grupper.

Hvem kan søke

  • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
  • Andre frivillige organisasjoner
  • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, museer eller bygdetun

Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

Hva kan man søke støtte til

Tiltak som bidrar til å øke aktiviteten og deltakelsen i det frivillige kulturlivet.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Lokalleie
  • Materialer
  • Honorarer
  • Markedsføring
  • Deltakeravgift
  • 10% administrative kostnader

Det kan søkes om tilskudd på mellom 50.000 og 500.000. I søknaden må det vedlegges et budsjett.

Søknadsfristen er 1. oktober

Les mer og finn søknadsskjema 

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 21. september 2020
Robin Horsgaard Larsen

Robin Horsgaard Larsen