fbpx

Økt støtte til Spelhandboka

Publisert: 25. november 2021

Spelhandboka har i 2021 endelig fått økt støtte, slik at de har hatt muligheten til å revidere gamle artikler. I tillegg presenteres artikler som er nye av året. Nylig publiserte Spelhandboka en kartlegging av spel i Norge for perioden 2016 – 2021, som viser noe av omfanget spel har.

Spelhandboka er en håndbok i teaterproduksjon, noe som kan være nyttig for alle som driver med teater. Derfor er ikke dette en håndbok kun for spel. De helt ordinære amatørteatrene kan også dra nytte av dette.

Kort om Spelhandhoka:

Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon. Den er et redskap for all teaterproduksjon og skisserer de fleste funksjoner i en oppsetting. Nettstedet inneholder også en rekke fagartikler som er nyttig for feltet. Spelhandboka holder oversikt over alle fremføringer av spel i hele Norge og lager Spelkalenderen. Spelhandboka har et nasjonalt perspektiv og er gratis tilgjengelig for alle.

Frilynt ser stor nytte i Spelhandboka, og at den er et nyttig verktøy for våre medlemslag, men også hele amatørteaterfeltet. Med driftstilskuddet via Norske Historiske Spel i 2021, har Spelhandboka hatt muligheten til å videreutvikle nettstedet og oppdatere relevante artikler, til glede for hele amatørteaterfeltet. Det har også gitt muligheten til å fortsatt drifte spelkalenderen.

Frilynt ser på Spelhandboka som et nyttig verktøy for å styrke all virksomhet innen amatørteaterfeltet. Spelhandboka er en solid kilde til informasjon og faglig innhold, men vi ser faren for at den forsvinner hvis det ikke sikres økonomi til forsvarlig drift. Frilynt stiller seg bak søknaden fra Norske Historiske Spel om driftsmidler til Spelhandboka for 2022.

Dette ønsker Frilynt Norge å bidra med for Spelhandboka i 2022:

  • Sørge for at våre medlemslag får tilbud om kurs og andre tjenester fra Spelhandboka.
  • Stille opp i de undersøkelser og kartlegginger som Spelhandboka gjennomfører.
  • Delta i på et årlig møte for å drøfte fremgang, innhold, drift og utvikling av Spelhandboka. (Spelhandboka organiserer og kaller inn til møtet som avholdes i god tid før neste søknad om driftsmidler).
  • Bidra med våre ønsker og innspill, slik at Spelhandboka blir et best mulig verktøy for spel- og amatørteaterfeltet.
  • Markedsføre og fremme Spelhandboka som en viktig nettressurs for spel- og amatørteaterfeltet i våre kanaler.

Gå til Spelhandboka.no

 

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen