Dokumenter

Protokoller og referat
Protokoll landsmøtet 2015
Referat årsmøte 2013 Frilynt Norge

Styringsdokumenter
Vedtekter Frilynt Norge 2015
Arbeidsprogram 2013 – 2014

Årsmelding
Årsmelding 2014 – Frilynt Norge

Skjemaer
Reiseregningsskjema – egen bil og/eller kollektivtransport etc. (ligger i to ark i dokumentet)
Søknadsskjema medlemskap i Frilynt Norge (for lag)
Søknadsskjema medlemskap i lokallag av Frilynt (for enkeltpersoner)

Kontrakter med ressurspersoner
Mal kontrakt instruktører og innleide ressurspersoner

Standarddokumenter og maler
Forslag vedtekter teatergruppe
Forslag vedtekter ungdomslag
Forslag vedtekter fritidsklubb
Forslag vedtekter filmverksted
Forslag vedtekter skolerevy

Medlemsliste mal (brukes for import til medlemsregisteret Frilynt)
Mal for å legge inn styret – HyperSys

Eksempel på referat fra styremøte
Skjema for opptelling av kasse

Logo
Logo Frilynt Norge

Scroll to top