Landsmøte

IMG_6289

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag og fylkeslag har stemmerett på landsmøtet. Elektronisk påmelding til landsmøtet 

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsprogram, innkomne saker og kontingent. Landsstyret velges på årsmøtet.

Sakspapirer
Kommer: Sakspapirer – andre utsending (årsmelding, regnskap, budsjett og innkomne forslag publiseres senest en uke før landsmøtet)

Frister på 1-2-3:

3. mars: Forslag til saker til landsmøtet sendes [email protected]
1. april: Påmelding til landsmøte via frilynt.no/landsmote
13. april: Utsending/publisering av komplette sakspapirer

Påmelding
Elektronisk påmelding til landsmøtet 

Scroll to top