Nettverk

Frilynt Norge er tilknyttet flere paraplyorganisasjoner og faglige nettverk som har stor betydning for vårt tilbud til medlemslagene når det gjelder aktivitet, kompetanse og økonomi.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en paraplyorganisasjon for rundt 70 barne- og ungdomsorganisasjoner. Frilynt mottar frifondmidler fra LNU.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Studieforbundet Kultur og Tradisjon har mer enn 30 medlemsorganisasjoner som driver frivillig voksenopplæring over et bredt spekter. Våre medlemslag mottar mye midler her hvert år blant annet til teater, klubber, musikk og dans.

Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU) 
Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU) er en paraplyorganisasjon for 16 landsdekkende ungdomsorganisasjoner i Norden med tilsammen mer enn 2 millioner medlemmer. NSU arrangerer ulike nordiske kurs, leire og utvekslingsprosjekter der våre lokallag kan delta.

Scroll to top