Om Frilynt Norge

12446103084_5b38d6c1e2_z

Frilynt Norge (tidl.Norsk Frilynt Ungdomsforbund), stiftet i 1965, er en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største på amatørteater og har mer enn 16.000 medlemmer i over 180 lokallag i 18 fylker. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.

Frilynt organiserer teatergrupper, skolerevyer, russerevyer, ungdomslag, fritidsklubber, filmverksteder og danseskoler i hele landet. Vi har både barn, unge og voksne blant medlemmene – og frivillig arbeid på tvers av generasjoner er av stor verdi for kulturmiljøene.

Frilynt Norge har et godt teater- og kulturfaglig miljø. Men vi er også en viktig læringsarena i demokrati og organisasjonsliv. Vi mener teatergruppa, ungdomslaget og fritidsklubben tilbyr en helt unik mulighet for barn, unge og voksne til å gi innflytelse og medbestemmelsesrett.

Hovedkontoret ligger i Sandefjord i Vestfold, noe som sikrer lave driftskostnader. Målet er å kanalisere mest mulig midler ut til medlemmene i form av et godt servicetilbud, oppfølging og tilskuddsordninger.

Vi har 14 ansatte og et aktivt landsstyre som alle er opptatt av medlemspleie og utvikling av medlemstilbud til det beste for medlemmene. Vi kommer mer enn gjerne på besøk til medlemsgruppene. I tillegg har vi fylkeslag i noen av fylkene vi er i. Flere fylkeslag er under utvikling.

Frilynt Norge drifter også Verdensteateret Kulturhus – en perle av en teater & konsertarena i Sandefjord.

Frilynt Norge er medlem i:
Teateralliansen
Kulturalliansen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Studieforbundet kultur og tradisjon
Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid

Vedtekter Frilynt Norge

Offentlig støtte
Frilynt Norge forvalter offentlige tilskudd til drift og aktivitet fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (Nasjonal driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner), Kulturdepartementet, Landsrådet for Norges barne- og likestillingsdepartementet (Frifond).

Scroll to top