Søk instruktørstøtte til revy og teater for 2019

SØK FOR 2019: Skal dere har teater eller revyproduksjoner i 2019? Da gjelder det å sikre seg instruktørstøtte! Medlemmene i Frilynt Norge ruver allerede på toppen av læringsstatistikken i teater og revy for 2019! Fortsetter trenden kan det utløse mellom 3 og millioner i støtte i år. Søker du for første gang? Ta kontakt, og vi hjelper deg.

SØK NÅ FOR PRODUKSJONENE I 2019 – SE HER HVORDAN!

Ved inngangen til 2019 er det allerede søkt om 25 000 kurstimer på totalt 262 kurs knyttet til læring i revy- og teaterproduksjoner. Dermed ligger Frilynt Norges medlemmer på toppen av statistikken hos Studieforbundet kultur og tradisjon. Fortsetter denne trenden kan teatergruppene, skolerevyene og revylaga i Frilynt Norge innkassere mellom 3 og 4 millioner i støtte til læring lokalt i år. Sjekk her hvilke grupper som har søkt for 2019! Dette er støtte som kommer godt med for å kunne leie inn dyktige regissører, koreografer, sangpedagoger eller instruktører på lyd, lys, markedsføring, teatersminke, kostymer eller kulisser lokalt. Det gir kvalitet på opplæring og enda bedre produksjoner.

SØK MEDLEMSKAP FOR TEATERGRUPPA OG REVYLAGET!

Amatørteatergrupper, skolerevyer og annen kulturaktivitet i Frilynt Norges medlemsgrupper engasjerer tusenvis av ungdommer og voksne –  og er en viktig læringsarena på teaterfag/scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe.

SJEKK UT HVEM SOM HAR SØKT FOR 2019

– Aktiviteten gir enorm effekt
Mange melder stadig om at kursvirksomheten i laga våre påvirker både samfunn, skolemiljø og lokalmiljø positivt. Blant dem som gir tilbakemeldinger er både skolesjefer, rektorer, lærere, foreldre, voksne, ungdom og politikere.
– Vi får for eksempel tilbakemeldinger på at en skolerevy er positivt for det psykososiale læringsmiljøet ved en skole fordi dette gir en samlende møteplass som gir mestringsfølelse, relasjonsbygging, trygghet, inkludering, inspirasjon, god relasjon mellom skole og hjemmet – samt forebygger mobbing og uønsket atferd, sier Frode Aleksander Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge.

SJEKK HVEM SOM FIKK INSTRUKTØRSTØTTE I 2018

– Bieffekten av opplæringen er at revylagene og barne- og ungdomsteatergruppene viser seg å være viktige arenaer for dannelse, inkludering, forebygging, folkehelsearbeid, utvikling av hele mennesket – og for noen også en inspirasjon til karrierevalg og utdanning.

SØK NÅ FOR PRODUKSJONENE I 2019 – SE HER HVORDAN!