Søk støtte til instruktører og opplæring nå!

Teatergruppene og revyene i Frilynt Norge har allerede søkt om over 3 millioner i 2018! Har du aktivitet i 2018 og 2019 du ikke har søkt for? Slå et slag for læring i den lokale kulturfrivilligheten. Søk i dag! Les mer om hvordan her.

– Søk søk søk! Jeg kan ikke få sagt det ofte nok, sier Frode Aleksander Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge. Han er svært opptatt av løfte frem alt man lærer gjennom frivilligheten. Sjekk ut lenger nede hvordan dere søker.

LÆRINGSENTUSIAST: Søk støtte til instruktører og opplæring, oppfordrer Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt Norge.

Frivillighet som læringsarena
– Jeg har selv hatt gleden av å være med i en teatergruppe og ungdomslag, og har lært ufattelig mye av det. Det har på mange måter gjort meg til den jeg er i dag, forteller Rismyhr.

Amatørteatergrupper, skolerevyer og annen kulturaktivitet i Frilynt Norges medlemsgrupper engasjerer tusenvis av ungdommer og voksne –  og er en viktig læringsarena på teaterfag/scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe.

Støtte til instruktører
– Når teaterlaget drar i gang med en ny produksjon, og gruppa henter inn en instruktør, koreograf, repetitør eller andre fagpersoner skjer det mye spennende læring, og støtten fra Studieforbundet kultur og tradisjon kommer godt med. I 2018 ser det ut til at medlemsgruppene i Frilynt får over 3 millioner i støtte.

– Aktiviteten gir enorm effekt
Mange melder stadig om at kursvirksomheten i laga våre påvirker både samfunn, skolemiljø og lokalmiljø positivt. Blant dem som gir tilbakemeldinger er både skolesjefer, rektorer, lærere, foreldre, voksne, ungdom og politikere.

– Vi får for eksempel tilbakemeldinger på at en skolerevy er positivt for det psykososiale læringsmiljøet ved en skole fordi dette gir en samlende møteplass som gir mestringsfølelse, relasjonsbygging, trygghet, inkludering, inspirasjon, god relasjon mellom skole og hjemmet – samt forebygger mobbing og uønsket atferd, sier Rismyhr.
– Bieffekten av opplæringen er at revylagene og barne- og ungdomsteatergruppene viser seg å være viktige arenaer for dannelse, inkludering, forebygging, folkehelsearbeid, utvikling av hele mennesket – og for noen også en inspirasjon til karrierevalg og utdanning.

SLIK GJØR DU:
Velg blant kursene/tiltakene som passer best nedenfor.
 
Dere kan søke 3 «primærkurs» på maks 200 timer hver i forbindelse med en teater/revyproduksjon (Skuespillerteknikk, koreografi, sang) og 4 støttekurs på maks 30 timer hver (kostymer, kulisser, sminke, PR, lyd og lys etc.).
 
MELD INN SKUESPILLERKURS (øvelsene i revy/teater):
 
Meld inn øvelsene for skuespillerne. Velg hvilken plan som passer beste ut i fra forventet timetall:
 
 
MELD INN KOREOGRAFI (dans i teater/revy):
 
Meld inn koreografiøvelsene for skuespillerne/danserne. Velg hvilken plan som passer beste ut i fra forventet timetall:
 
 
MELD INN SANG (sang i teater/revy):
 
Meld inn sangøvelsene for skuespillerne/sangerne. Velg hvilken plan som passer beste ut i fra forventet timetall:
 
 
Så velger du opptil 4 støttekurs blant følgende:
 
Nøl ikke med å ta kontakt med oss hvis dere ønsker hjelp eller har spørsmål. Ring 33488090 eller send en mail til [email protected]
SE HVA UNGDOM MELDER AT DE LÆRER HER:

LagreLagre