fbpx

Stimuleringsordning med dårlig effekt

Publisert: 26. mars 2021

Stimuleringsordningen som ble godkjent av ESA har nå blitt offentliggjort på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Det viser seg at Abid Rajas stimuleringsordning for frivilligheten har dårlig effekt, og skuffer den norske frivilligheten.

Onsdag 24. mars 2021 la Lotteri- og stiftelsestilsynet fram regelverket for de nye stimuleringsordningene for frivillig sektor. En tredel av midlene deles ut til organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020, og to tredeler i en søknadsbasert ordning som skal stimulere til aktivitet. I den totale potten er det ca. 755 millioner kroner.

Størstedelen av stimuleringsmidlene vil det ikke være mulig å søke på før i juni, og i ordningen som nå er lansert vil ikke arrangementer etter juni bli dekket. Det betyr at organisasjonene selv må dekke risikoen for aktivitetene sine fram til sommeren, uten å være garantert støtte. Dette er svært dårlige nyheter for landets mange barne- og ungdomsorganisasjoner.

Dette er stimuleringsordningen

Det blir åpnet for å søke tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter. I overkant av 500 millioner skal deles ut etter søknad.

Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Det kan søkes om:

  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

Søker må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid- 19.

I tilfeller der arrangement eller aktivitet må avlyses, som følge av restriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene, er det bare påløpte kostnader og kostnader du ikke kan unngå, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket.

I følge Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider vil trolig søknadsskjemaet åpne i juni. Frilynt vil oppdatere sine lag når søknadsskjemaet foreligger.

Les mer om stimuleringsordningen

Dette er momskompensasjonen

Alle lokallag som fikk momskompensasjon fra Frilynt Norge i 2020 kan få tilskudd. Frilynt fyller ut egenerklæring og fordeler tilskuddet til våre lag når vi mottar dette fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Det er dessverre ikke mulig å få støtte fra denne ordningen om lokallaget ikke søkte momskompensasjon fra Frilynt i 2020.

Det er 255 millioner kroner som skal fordeles i denne delen av ordningen. I følge Lotteri- og stiftelsestilsynet kan dere forvente å få utbetalt rundt 15 prosent av beløpet dere fikk i momskompensasjon.

Les mer om momskompensasjonen

– Vi trenger en kompensasjonsordning, ikke stimuleringsordning

– Det er godt å se at en tredjedel av ordningen deles ut via momskompensasjonsordningen. Dette er en rask og effektiv fordeling av tilskudd basert på tall vi allerede har rapportert inn. Vi skulle allikevel ønske at lag som ikke søkte momskompensasjon i 2020 hadde mulighet til å bli med i ordningen, sier generalsekretær i Frilynt Norge, Joachim Svendsrød.

Når det ikke blir mulig å se hva man kan få i stimulering for sommeren, da søknadsskjemaet ikke kommer før i juni, blir det nærmest umulig å planlegge for en sommerleir eller annen sommeraktivitet. Det bringer med seg negative ringvirkninger da sommersesongen med sine aktiviteter er ungdomsorganisasjonenes viktigste arena for aktivitet og rekruttering.

I likhet med Frivillighet Norge og LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) mener Frilynt Norge dette er en uforutsigbar stimuleringsordning med dårlig effekt.

– Den nye stimuleringsordning treffer dessverre ikke kulturfrivilligheten godt nok! Det vi trenger nå er en kompensasjonsordning, og ikke en stimuleringsordning. Jeg tror svært få lag kommer til å ta risikoen med å gjennomføre arrangementer, når man ikke vet om man får dekket kostnadene sine før etter arrangementet er gjennomført, sier Svendsrød.

Les mer om ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet
Her kan du lese forskriften
Les saken til Frivillighet Norge
Les saken til LNU

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen