Støtten til læring i frivilligheten reddet!

KrF og Venstre fikk gjennomslag i forhandlinger om statsbudsjett og reverserte kuttet på 22,5 millioner i støtten til studieforbundene. Det betyr fortsatt støtte til læring i den lokale kulturfrivilligheten. Tusen takk til alle bidro til å synliggjøre verdien av støtteordningen – og en stor applaus til alle politikere lyttet til oss og som sto på for en viktig sak! Men hvorfor var det så viktig? Jo nå skal du høre…

JUBLER: Frode Aleksander Rismyhr, Frilynt Norge.

– Jaaaaa, dette var en fantastisk førjulspresang, jubler generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt Norge, landets største teaterorganisasjon. Han er utrolig takknemlig over innsatsen og engasjementet til medlemmene og samarbeidspartnere. Engasjementet som våknet i folkedypet rundt kuttforslaget viser tydelig at dette opprørte folk flest og at mange har et forhold til frivilligheten som står så fjellstøtt i Norge. Det er sterkt å oppleve når ungdommer, instruktører, lærere, skolesjefer, politikere, foreldre, frivillige lagledere, profesjonelle fra kunst og kulturliv og revysjefer mobiliserer på denne måten.
– Vi er så rørt og stolt over hvordan den ene etter den andre ville fortelle om gode læringshistorier og verdien av læring og relasjonsbygging i teater og kulturliv. Strømmen av telefoner og e-poster til Stortinget, leserinnlegg i aviser og i sosiale medier, artikler og saker både i tv, radio og aviser ville ingen ende ta, sier Rismyhr.

LES OGSÅ: SØK STØTTE TIL INSTRUKTØRER OG LÆRING NÅ

Tusen takk til partiene
Alle opposisjonspartiene som hittil har lagt frem sine alternative statsbudsjett har reversert kutt i tilskuddet til studieforbundene. Av regjeringens støttepartier har KrF foreslått å prisjustere tilskuddet, mens Venstre foreslår å opprettholde 2016-nivået. Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør som Venstre, mens SVs forslag også innebærer en prisjustering.

– Vi retter en stor takk til alle partiene som ville møte oss på Stortinget og som tok i mot innspill i noen hektiske budsjettuker. Frilynt Norge møtte Høyre, FrP, Venstre, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. En ekstra stor takk til samarbeidspartiene KrF og Venstre som nok en gang har kjempet studieforbundenes sak.

Saken fortsetter under bildet.

Mye opplæring – kutt ville rammet hardt
Regjeringen (Høyre og FrP) foreslo et kutt i støtten til studieforbund på 22,5 millioner, tilsvarende 28 millioner om det hadde vært prisjustert. Dette ville rammet støtten til instruktører og opplæring i blant annet amatørteater og skolerevyer. Studieforbundet kultur og tradisjon alene måtte kuttet støtten helt til minst 570 kurs med tusenvis av deltagere. I 2016 ble det hos Studieforbundet kultur og tradisjon gjennomført 5.169 kurs med nær 40. 000 deltakere i 341 av landets kommuner. I Norge er det 15 studieforbund med over 400 medlemsorganisasjoner. Til sammen arrangerte disse 1,42 millioner kurstimer med 505 000 deltagere i 2016.

LES OGSÅ: STØTTE TIL REVY OG TEATER I HELE NORGE!

Kampen ikke over
– Vi kommer til å fortsette kampen for et løft for læring i kulturfrivilligheten i hele Norge. Læring, relasjonsbygging, kultur, næring, folkehelse, aktivt medborgerskap, inkludering, levende lokalsamfunn, demokrati, amatør og profesjonell – og dannelse for hele mennesket går hånd i hånd. Mer læring i frivillig sektor. Ikke mindre. Sats på frivilligheten som i følge SSB gir høyere avkastning enn oljefondet.
– Det er helt klart en utfordring at læringen som skjer i frivilligheten ikke anerkjennes og verdsettes på egne premisser. Kampen står ikke bare om pengene, men om hvorvidt Stortinget ønsker en fortsatt robust frivillighet i Norge. Og man bør ikke glemme at store deler av landet vi bor i er bygd opp nettopp gjennom folkeopplysningstradisjonen. Vi trenger en voksenopplæringslov og en læringsordning som er designet for det frivillige kulturlivet, på våre premisser, slår Frode Aleksander Rismyhr fast. Frilynt Norge forstår at når kunnskapspolitikerne skal prioritere mellom flere lærere i skolen og læring i frivillig sektor, så er det enkelt å kutte sistnevnte.
– Alle politikere vi har snakket med sier de ikke ønsker å ramme teater, korps, kor og andre deler av frivillig kulturliv. Men det er viktig å se opplæringen som skjer i frivilligheten i en større helhet. Dette er jo noe av det som gjør at vi har det samfunnet vi har. Mange var for eksempel ikke klar over sammenhengene mellom læringen som skjer i kulturlivet og næringsutvikling lokalt.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Skedsmo Amatørteater.

Når læringssynet blir snevert
– Stortinget skal også være varsomme med å forenkle bildet og ikke se sammenhengene av læring i frivillig sektor og læring i skolen. Det er lett å si at det skal satses mer på yrkesretta fag eller mer basiskompetanse som norsk, engelsk og matte. Men er man klar over hva man mister av synergier i et kunnskapssyn som ikke ser det hele mennesket og samfunnet som helhet? Hva skjer med motivasjon, mestring, relasjoner og hvordan påvirker det livet i klasserommet? Dessuten er det lett å si at læringen som skjer i korpset eller teatergruppa er øvelser og ikke læring. Vel, vis meg den videregående skolen med musikk, dans og drama eller tømrerutdanning som mener at det å utøve og øve praktisk ikke er læring. Eller er det slik at man kunne gått en time på kulturskolen og lært notene, og så finne ut av resten selv? Læring i frivillig sektor og offentlig sektor har større nytte av hverandre enn hva man kanskje er klar over. Både faglig og psykososialt.

– Nivået og kvaliteten på teateropplæringen som gis i en teaterforening er normalt også mange ganger høyere enn hva man har i valgfaget sal og scene, eller i dramametodikken brukt i andre fag i grunnskolen. Det samme kan man si om musikkfaget eller kunst og håndverk i skolen som er mer eller mindre avviklet som fag med reellt innhold. Kvaliteten er mange steder nedslående. Og vis meg den ungdomsskolen eller videregående skolen som gir opplæring i formidlingsteknikk som gir trygge elever før fremføring av et foredrag for klassen, organisasjon og ledelse, økonomistyring og gründerskap på nivå med det en gjennomsnittlig kursdeltager i skolerevyer eller teatergrupper får.

Saken fortsetter under bildet.

LÆRING OG NÆRING: Verdal teaterlag er et godt eksempel på hvordan det påvirker næringslivet lokalt når 15.000 publikummere skal på teater.

Paradoksalt om læring
Skolerevyene ved ungdomsskoler og videregående skoler engasjerer tusenvis av ungdommer og er i dag en viktig læringsarena på teaterfag/scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon. Kommunalsjefer, rektorer, lærere og elevene melder stadig om at kursvirksomheten påvirker det psykososiale læringsmiljøet ved skolen fordi skolerevyene er en samlende møteplass som gir mestringsfølelse, relasjonsbygging, trygghet, inkludering, inspirasjon, god relasjon mellom skole og hjemmet – samt forebygger mobbing og uønsket atferd.

LES OGSÅ: LÅN SCENOGRAFEN TIL TEATERET

– Paradoksalt nok etterlyser kunnskapsministeren tiltak som kan forebygge voldsepisoder i Oslo-skolen, som omtalt i media. Læringsarenaer som en skolerevy er et slikt effektivt tiltak. Og kan det ha effekt også mot drop-out i videregående? Men har vi bruk for det vi lærer i en skolerevy eller i korpset? Bør vi ikke satse på basisfagene som er det aller viktigste, spør noen partier. Tja.. Har alle bruk for å lære sidemål eller diktanalyse? Og trenger vi å bevare og videreføre kultur og tradisjon? Trenger vi å fortsette å rekruttere frivillige? Ja, trenger vi gym? Burde ikke det vært noe hver enkelt fikk ta ansvar for selv? Hva som til syvende og sist gjør oss til aktive medborgere som blant annet står i jobb, bør kanskje også tas med i betraktning? avslutter Rismyhr.

Saken fortsetter under bildet.

Frilynt Norge kan knapt vente med å jobbe videre med spørsmålene på vegne av våre nesten 20 000 medlemmer og 200 lag i hele landet. Men først må det feires!

LES FLERE ARTIKLER OM SAKEN:

Frykter dårligere teatertilbud (Kristiansand Avis)
Frykter at teater ikke lenger vil være for alle (Søgne og Songdalen Budstikke)
Skolerevyer fortviler over kutt (Budstikka)
Nydalenrevyen frykter for fremtiden (Nordre Aker Budstikke)
Mener kuttforslag rammer de mange teatergruppene hardt (Innherred)
Kutt i læring i frivilligheten (NRK Vestfold)
Kulturfolket vil stoppe millionkutt (NRK Vestfold)
At regjeringen vil kutte støtten kom overraskende på kulturlivet (Sandefjords Blad)
Kuttene dine påvirker min psykiske helse, Erna (Sandefjords Blad)
Teater og organisasjoner er ikke som idrett (Sandefjords Blad)
Kutt i støtte til revyene (Dusken)
Regjeringen vil slutte ungdommens gnist for kultur (Sandefjords Blad)
Alle kan bli med i teater og organisasjoner, sånn er det ikke i alle idretter (Sandefjords Blad)

PÅ STORTINGET FOR LÆRING I FRIVILLIGHETEN: Frilynt Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon har vært på Stortinget i…

Posted by Frilynt Norge on 26. oktober 2017