Tilskudd

FRIFOND I FRILYNT
Alt fra teaterproduksjoner, skolerevyer og russerevyer til ungdomsklubber, danseverksteder og ungdomslag kan søke. Og vi er opptatt av at det skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no.

Les mer

KURSTILSKUDD
Visste du at alle medlemslag Frilynt Norge kan søke kurstilskudd for læringen som foregår f.eks. i forbindelse med teaterøvelsen, sang, dans, kostymer, kulisser, sminke og mye mer? Frilynt Norge er tilsluttet Studieforbundet kultur og tradisjon som er ett av flere studieforbund i Norge. Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som fordeler kurstilskudd på vegne av våre medlemmer.

Les mer

MOMSKOMPENSASJON
I 2010 kom det ny ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Alle lokallag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Søknaden må sendes til Frilynt, som søker på vegne av medlemslaga. Vi hjelper alle våre lag med å søke momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Vi ordner hele søknaden og overfører tilskuddet til dere. Dette er viktige penger å ta med seg i kulturarbeidet. Og det er ENKELT!

Les mer

ANDRE FOND
Vi har her laget en liste over andre fond det går an å søke slik at det blir enkelt for deg å finne flere steder å søke penger og holder deg oppdatert på søknadsfrister.

Les mer

Scroll to top