Andre fond

Vi har her laget en liste over andre fond det går an å søke slik at det blir enkelt for deg å finne flere steder å søke penger og holder deg oppdatert på søknadsfrister.

Kavlifondet Støtte til kultur og barn og unge
Gjensidigestiftelsen Forebyggende og samfunnsbyggende tiltak
Storebrand Du-kan konkurranse Samfunnsnyttige og ideelle tiltak i lokalmiljøene
Musikkutstyrsordningen Tilskudd til øvingslokaler og scener.
Sparebankstiftelsen Ungdom og scenekunst, kultur og fritid
Scenetekstfondet Støtte til å skrive manus
Trafo Støtte til enkeltpersoner mellom 16-22 år
Norsk Kulturråd Støtte til kultur, musikk, barn og unge
Benjamins minnefond Til forebyggende antirasistisk arbeid
Stiftelsen Sophies Minde Gir støtte til kultur og fritidstiltak til mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser.
Nordisk Kulturfond Diverse støtteordninger for nordiske prosjekter
Legatsiden.no Omfattende oversikt over støtteordninger
Foreningen Norden Svensk-norsk samarbeidsfond
Anders Jahres Humanitære Stiftelse Til tiltak av humanitær, kulturell og sosial art
Mangfold og inkludering Fokus på mangfold, holdninger og deltakelse
Vestfold Teaterråd Prosjektstøtte (som oftest hver høst)
ExtraStiftelsen Støtter frivillige organisasjoners helseprosjekter.

 

Scroll to top