Frifond i Frilynt

Foto: Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater.

I 2017 fordeler Frilynt Norge nær 2,2 millioner kroner i frifondmidler til våre medlemslag. Frifond er øremerket til lokale prosjekter og aktivitet for barn og unge under 26 år.

Alt fra teaterproduksjoner, skolerevyer og russerevyer til ungdomsklubber, danseverksteder og ungdomslag kan søke. Og vi er opptatt av at det skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no.

Frilynt har tildelingsrunde hver høst. Søknadsfrist kunngjøres på frilynt.no.

Frifond i Frilynt er en del av Frifond Organisasjon i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Frifond kommer fra overskuddet i Norsk Tipping, samt bevilgninger over statsbudsjettet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. oktober 2017.

Spørsmål om søknaden
Har du spørsmål om frifond og selve søknaden din kan du ringe på 33 48 80 90 eller sende en mail til [email protected]

Retningslinjer
Her finner du retningslinjer for Frifond i Frilynt Norge: Retningslinjer Frifond

Hvor søker jeg?
Søknad sendes inn via søknadsportalen i medlemsregisteret StyreWeb. Når du er logget inn i StyreWeb trykker du på menyen «Sentralorganisasjon» – «Søknader» – «Frifond 2017». Send deretter søknaden.

Hvordan får jeg tilgang til søknadsskjema?
Ledere og revysjefer i våre lokallag har tilgang til StyreWeb. Dersom du ikke har tilgang, eller dere ønsker at andre enn leder/revysjef skal ha tilgang – send mail til medlemsregister(at)frilynt.no eller ring 33 48 80 90.

TIDLIGERE FRIFONDTILDELINGER

Frifond 2007 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Frifond 2008 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Frifond 2009 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Frifond 2010 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Frifond 2011 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Frifond 2012 – Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Frifond 2013 – Frilynt Norge
Frifond 2014 – Frilynt Norge
Frifond 2015 – Frilynt Norge
Frifond 2016 – Frilynt Norge

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Scroll to top