Teaterfondet.no

Teaterfondet
Frilynt Norge kan stolt presentere TEATERFONDET.NO! Frilynt er en av Norges største og mest aktive teaterorganisasjoner.

Teaterfondet.no er en støtteordning i Frilynt Norge (tidligere Norsk Frilynt Ungdomsforbund) for medlemmer med teater, dans og sceneaktivitet. Støtte gis til aktivitet for både barn, ungdom og voksne.

LES OGSÅ: BLI MEDLEM!

Teaterfondet.no har som målsetting å motivere til og styrke arbeidet med teater, dans og sceneaktivitet lokalt. Ordningen er et supplement til Frifond i Frilyntmanuspartnerordningen vår – og kurstilkudd. Frilynt Norge har også en rekke andre rabattordninger og medlemsfordeler som gjør et medlemskap lønnsomt for teaterforeningen, danseverkstedet, ungdomslaget eller fritidsklubben!

Frilynt ønsker med teaterfondet.no å synliggjøre og motivere flere lokallag til å søke kurstilskudd gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon.

Prinsippet om at ”sammen er vi sterkere” er grunnideen for teaterfondet.no. Jo flinkere medlemslag er til å produsere og rapportere aktivitet – jo mer ressurser legger Frilynt i teaterfondpotten.

Det skal være enkelt å søke teaterfondet.no. Hele søknadsprosessen skjer digitalt via teaterfondet.no.

Scroll to top