fbpx

To forskjellige støtteordninger

Publisert: 17. august 2021

I disse dager er det to støtteordninger man bør se nærmere på og søke på. Støtteordningene du vil finne mer informasjon om her er gjennom Kulturrom (søknadsfrist 1. september 2021) og Norsk Kulturråd (søknadsfrist 2. september 2021 kl. 13:00).

Kulturrom (Søknadsfristen er 1. september)

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

  1. Tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom
  2. Tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom

Digitale informasjonsmøter 18. august – møt saksbehandlerne

Onsdag 18. august inviterer Kulturrom til to digitale informasjonsmøter for de som trenger hjelp eller har spørsmål knyttet til søkeprosessen. Les mer og meld deg på her:

  • Klokken 10.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom?
    Mer info og påmelding
  • Klokken 13.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?
    Mer info og påmelding

Norsk Kulturråd (Søknadsfristen er 2. september)

Formålet med tilskuddsordningen fra Norsk Kulturråd er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Hvem kan søke?

Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Deltakerne i gruppen skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Mer informasjon og søknadsskjema

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen