Velkommen til Verdensteateret Kulturhus

Verdensteateret Kulturhus ligger i Sandefjord sentrum, Kongensgate 1C – med kort avstand til både togstasjon, Sandefjord lufthavn Torp og Color Lines ferge til Strømstad. Det er dessuten flere hoteller i umiddelbar nærhet.

Verdensteateret ligger vegg i vegg med Napergården og består av teatersal, scene, garderober og garasje. Total publikumskapasitet i teateret er 320.

Salen og scenen i Verdensteateret kan benyttes til teateroppsetninger, møter/kurs, konserter eller andre sammenkomster.

NB! Verdensteateret driftes som ett grendehus/kulturhus av Frilynt Norge for Sandefjord Kommune. Sandefjord Kommune har lagt strenge føringer for priser for utleie og Frilynt har derfor begrensede ressurser til å ta i mot henvendelser og følge opp utleiere. Prislister, tekniske utstyrslister og rutiner for utleie finner du under og ved spørsmål henviser vi til denne informasjonen.

Alle henvendelser som kommer utenom booking, avtaleinngåelse, brann- og sikkerhetsrunde og rapportering vil bli fakturert leietaker med kr 335,- per time.

VIL DU BOOKE VERDENSTEATERET? HENVEND DEG I SKJEMAET NEDERST PÅ SIDEN!


Nyttige filer til Verdensteateret Kulturhus:
Utleiebetingelser (Disse  du lese og godta FØR du signerer og sender leieavtalen)
Leiesatser 
Oversikt over teknisk utstyr i Verdensteateret
Brann- og evalueringsinstruks 
Møbleringsplan 


OM VERDENSTEATERET
Verdensteateret Kulturhus er en pulserende scene for teater, musikk, dans & scenekunst. Salen kan også benyttes til møter, konferanser og selskap.

Verdensteateret ligger vegg i vegg med Napergården består av teatersal, scene, garderober og garasje. Total publikumskapasitet i teateret er 320.

Fra 1. januar 2013 overtok Frilynt Norge driften av Verdensteateret Kulturhus på vegne av Sandefjord kommune. Dermed drifter Frilynt både Napergården og Verdensteateret.

Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur – og en av Norges største og raskest voksende på teater. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt og har 13.000 medlemmer i over 180 teatergrupper, ungdomslag, fritidsklubber, skolerevyer, danseverksteder, filmverksteder og kor. Frilynt har 10 ansatte, samt 15 dramapedagoger og instruktører på Frilynt Scene og Frilynt Film. Frilynt drifter Verdensteateret Kulturhus.

Frilynt er husbestyrer for alle kulturaktører som ønsker å ha aktivitet på bygget. Her er det dessuten muligheter for å holde møter og kurs.