fbpx

Instruktørutdanning

SCENEROM

2021/2022

Dager
Timer
Minutter
Sekunder
Sorry, our sale is over, see you next time

Hovedinstruktør

Heljar Berge, med sin mangeårige erfaring, er hovedinstruktør og vil være med på alle modulene i kursrekka Scenerom. 
I tillegg vil du få opplæring av innleide profesjonelle instruktører. 

Hva er Scenerom?

Scenerom er en kursrekke i regi og teaterproduksjon. Kursrekken består av 4 moduler som gir en bred innføring og analytisk kunnskap om regi og teaterproduksjon. Kursrekken skal være en kompetanseheving med høyt faglig nivå og en analytisk tilnærming for instruktører innen amatørteaterfeltet. Kursrekken har mer faglig tyngde enn opplæringen organisasjonene allerede har i sine medlemslag.

Scenerom er åpent for alle i hele landet. Kurset passer for deg som er aktiv i et amatørteaterlag, instruerer i amatørteater, eller bare vil lære mer om å bli eller utvikle deg som teaterinstruktør eller produsent i det frivillige amatørteaterfeltet.

Vi ønsker å engasjere unge og voksne som trenger faglig påfyll for å instruere og produsere i sin lokale teatergruppe. Kursrekken vil gjøre deg rustet til oppgaver som regiassistent, eller å kunne sette opp en enkel produksjon i det frivillige kulturliv. Kursrekken passer også godt for pedagoger i skole, kulturskole og barnehage.

Kursrekken er helgebasert, og er en blanding av praktisk arbeid på gulvet, individuelt arbeid, plenumsdiskusjoner, teoriundervisning, individuell veiledning, undervisning i grupper og kunstneriske opplevelser. Modul 1 og 2 har fokus på instruktøren, og modul 3 og 4 har fokus på produsentrollen.

Kursmodulene

Modulene er delt i to: modul 1 og 2 for instruktører, og modul 3 og 4 for produsenter.
Ønsker du å være med på alle fire, er det også mulig.

Modul 1: Møtet med ensemblet

Målgruppe: Instruktøren
1.-3. oktober 2021

Modul 2: Arbeid med manuset

Målgruppe: Instruktøren
12.-14. november 2021

Modul 3: Produsentens rolle

Målgruppe: Produsenten
4.-6. mars 2022
(Modulen er utsatt fra 4.-6. februar på grunn av koronasituasjonen)

Modul 4: Scenerommet

Målgruppe: Produsenten
1.-3. april 2022

Kursets

innhold

Tema: Roller i teamet metoder/verktøy, skuespillertrening, casting, impro og regikonsept

Del A: Instruktøren – møtet med ensemblet
Vi vil gå igjennom punktene under først, slik at alle har en felles forståelse av rollen til instruktøren etc. Noe vil bli teoretisk, men eksemplifisert, drøfta og konkretisert. Det meste er arbeid på gulvet i denne modulen.

 • Rolle og oppgaver instruktøren har
 • Instruktørens ansvar for læringsklima og som trygghetsskaper
 • Instruktøren som veileder og konstruktiv kritiker
 • Oppbygging av undervisning og dramaforløp
 • Instruktørens holdninger overfor barn/ungdom/voksne – menneskekunnskap.
 • Bli kjent med teatergruppen og deltakere
 • Brytning mellom prosess- og resultatorientert fokus
 • Type produksjon/sjanger
 • Teateraktivitet, men ikke produksjon?

Del B: Metoder, øvinger og verktøy – for hva og hvorfor?
Praktisk arbeid, utprøving og demonstrasjon av øvelser og diskusjon rundt disse er hovedfokus i del B. Det er viktig at deltakerne som framtidige instruktører kjenner øvelsene inngående, slik at de ikke bare har en verktøykasse å velge fra, men kan tilpasse disse til gruppene de jobber med og kan bruke øvelsene bevisst og analytisk.

 • Gruppedanning og trygghetsskapende aktiviteter/oppvarming
 • Improvisasjon
 • Skuespillertrening

Tema: Praktisk arbeid med manus og regi på scenen

Hovedfokuset i denne modulen er hvordan man jobber praktisk i forhold til manuset. Forberedelsene instruktøren må gjøre, veiledning av skuespilleren og manusarbeid. Dessuten kommer nå valg og samarbeid i forhold til andre i produksjonsapparatet tydeligere inn. Gruppa får prøve seg på hverandre og på eksterne markører/aktører.

 • Instruktøren sitt forarbeid/samarbeid med apparatet
 • Arbeid med manuset i samarbeid med aktørene
 • Praktisk arbeid med manus/regi på scenen
 • Arbeidsmåter

Tema: Produksjonsapparatet, søknader, roller, ansvarsområder og arbeidsfordeling

Hovedfokuset i denne modulen er ansvarsdeling og rolleavklaring i produksjonen samt forskjellige arbeidsmåter og hvordan man kan bruke prosjektbeskrivelsen som et forløsende plandokument i prosessen.

 • Oppgaver i produksjonsapparatet, teamledelse, delegering
 • Arbeidsmåter: teoretisk gjennomgang, caser, utprøving på aktører. Ekskursjon til teater
 • Prosjektbeskrivelse som forløsende plandokument økonomisk og kunstnerisk
 • Ansvarsdeling og rolleavklaring: regissør/instruktør, produsent, koreograf, scenograf, sminkør, kostymeansvarlig, inspisient, rekvisitør, lystekniker, lydtekniker osv.
 • Kommunikasjon i produksjonsgruppa
 • Produksjonsplan
 • Øvingsplan, manus som rettesnor
 • Produksjonsmøte
 • Evaluering

Tema: Produsenten – Scenerommet og fysiske rammer

Hovedfokuset i denne modulen er hvordan man kan løse ulike scenografiske utfordringer ut ifra de fysiske rammene som er tilgjengelig. Har vi tilgjengelig et kulturhus med lysrigg eller et gamledags gymsal/klasserom? Lager vi stykket for å framføre i hjørnet av en kafé, i ei handlegate eller i et gammelt fjøs?

Arbeidsmåter: praktisk arbeid, visninger av arbeid, ekskursjon til ulike scenerom og kunstneriske opplevelser

 • Økonomi
 • Markedsføring
 • Søknader
 • Fysiske rammer

Program

Sted: Uranienborgveien 4, 3217 Sandefjord 

Fredag 1. oktober
Kl.21.00: Oppmøte og introduksjon av kurset/presentasjon av arrangør NU (og Frilynt Norge)
Kl.22.00: Avslutning for dagen

Lørdag 2. oktober
Kl.09.00: Oppmøte og kursstart
Kl.12.30: Lunsj
Kl.13.30: Kurs fortsetter
Kl.17.30: Middag
Kl.18.30: Transport til teaterforestilling
Kl.19.30: Teaterforestilling og samtale
Kl.22.00: Transport tilbake til Sandefjord/Avslutning for dagen

Søndag 3. oktober
Kl.10.00: Oppmøte og kursstart
Kl.13.00: Lunsj
Kl.14.00: Kurs fortsetter
Kl.17.30: Middag og avslutning

Scenerom er et samarbeid mellom

Noregs Ungdomslag      Norsk Amatørteaterforbund      Studieforbundet kultur og tradisjon      Frilynt Norge

Pris

Hver kurshelg vil koste 1 700 kroner og deltagerne betaler selv for eventuell overnatting. Kursene vil ha hovedbase på Frilynt Norges hovedkontor i Sandefjord og ha aktiviteter i Sandefjordsområdet.

Én kurshelg

kr. 1700,-

To kurshelger

Modul 1 og 2, eller 3 og 4

kr. 3400,-

Alle kursene

Modul 1, 2, 3 og 4

kr. 6800,-