fbpx

Momskompensasjon

I 2022 (for regnskapsåret 2021) fikk 115 av Frilynts lokallag utbetalt momskompensasjon på til sammen 5,7 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Alle lokallag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Den eneste betingelsen er at laget er registrert i Frivillighetsregisteret.

ENKEL SØKNAD!

Søknaden må leveres i søknadsportalen StyreWeb og Frilynt søker på vegne av medlemslaga.Søknadsfrist er 1. juni 2023

Det er regnskapet for foregående år som er grunnlag for søknaden, så størrelsen på momskompensasjonen ditt lag vil motta i 2023 avhenger altså av hvor høye driftskostnader dere hadde i 2022.

Momskompensasjon er et litt misvisende begrep, og mange blir skremt, og tenker at de må regne ut hvor mye de har betalt i moms i fjoråret. Men dette er altså ikke riktig, dere skal ikke regne ut noe som helst, bare fylle inn driftsinntekter og driftskostnader i et enkelt skjema i søknadsportalen i StyreWeb og legge ved dokumentasjon.  

Resten ordner Frilynt for dere!

Har dere spørsmål om ordningen kan dere sende en henvendelse til post@frilynt.no

Send oss din søknad

Fyll ut skjemaet i StyreWeb og last opp den beskrevne dokumentasjonen.

Vi sender inn søknaden for deg

Vår regnskapsfører sender inn søknaden til lotteri- og stiftelsestilsynet

Pengene betales ut

Vi mottar pengene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og betaler videre ut til ditt teaterlag

Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke. Man må også være registrert i frivillighetsregisteret.

 • Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil ikke omfattes av ordningen. 
 • Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom omfattes av ordningen.

Frilynt Norge søker på vegne av alle medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. Frilynt har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler i Lotteri- og stiftelsestilsynet til å kompensere alle søkere, vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle. 

NB! DERE TRENGER IKKE TENKE PÅ Å TA UT MOMS AV REGNSKAPET, DET ORDNER VI.

Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer) avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overføre momskompensasjonen til Frilynt Norge, som deretter fordeler til alle medlemslag som har søkt. Hvert lag tildeles en prosentvis andel av beløpet Frilynt mottar, basert på innmeldte driftskostnader. Det må regnes med en viss saksbehandlingstid, men overføringen til lagene vil skje så fort som mulig. Momspengene blir overført til laget i desember.

SØKNADSFRIST: 1. JUNIRING 33 48 80 90 eller send en mail til tale(at)frilynt.no hvis du har spørsmål.

Slik gjør du:

 1. Logg inn i medlemsregisteret StyreWeb.
 2. Gå til menyen «Sentralorganisasjon – Søknader» og velg Momskompensasjonssøknad.
 3. Fyll ut skjemaet som opplyser om de totale utgiftene laget hadde i grunnlagsåret og last opp lagets regnskap med revisjonsrapport, årsmelding, referat fra årsmøtet og send inn.
 4. Mange tror de må føre et eget momsregnskap, eller at de må trekke ut moms fra regnskapet før de sender det til Frilynt. Det er ikke riktig. Man behøver ikke gjøre annet enn å sende oss regnskapet.
 5. Det er tilstrekkelig med en valgt revisor i laget. Ikke krav om autorisert/profesjonell revisor.

NB! Laget skal ikke å gå inn i regnskapet og trekke fra mva-utgifter eller lignende. Dette er svært enkelt, og vi trenger kun å få tilsendt regnskap og søknadsskjema, så ordner vi resten.

Kontakt oss gjerne for spørsmål og veiledning på 33 48 80 90 eller e-post tale(at)frilynt.no.

MedlemslagTildelt
AKT AKERSELVA KULTUR- OG TEATERLAG20 547
ANDEBU UNGDOMSLAG31 588
ARKITEKTREVYEN NTNU9 552
BAKKENREVYEN9 833
BLINDERN VGS-REVYEN59 299
BREVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER14 867
BRODERSKAPET UNITY26 456
BUDAL BYGDEUTVIKLING10 720
BUER AMATØR OG BARNETEATER62 202
JURISTFORENINGEN17 824
CIRKA CIRKUS21 869
DANSEVERKET – I NITTEDAL268 921
DIORAMA MUSIKALTEATER346 421
DIREKSJONSMUSIKKEN52 250
DRAMMENSREVYEN16 908
DROPP-REVYEN33 240
ELVEBAKKENREVYEN92 277
EMIL- OG SMØREKOPPENREVYEN17 492
FEIRING UNGDOMSLAG52 638
FEMININ & FORNEM9 151
FISKUM BARNE- OG UNGDOMSTEATER21 247
FON UNGDOMSLAG17 023
FOREININGA SPINAE SUNNHORDLAND125 068
FORENINGEN DRAMMEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER129 854
FORENINGEN HUNKATTEN10 548
FOSSREVYEN100 900
FREDRIKSTAD BARNE OG UNGDOMSTEATER26 334
GALEISCENEN100 827
GRORUDDALEN FRIE FILMERE33 751
GJERDRUM AMATØRTEATER32 479
GJERDRUM BYGDEREVY19 235
GLØSHAUGEN REVY- OG TEATERLAG492
GOSENREVYEN FRITID27 501
GRONG TEATERLAG23 433
HAUGESUND BARNE- OG UNGDOMSTEATER96 739
HEM UNGDOMSLAG11 052
HJELMELAND TEATER30 475
HOFNARREN2 427
HOKKSUND BYTEATER JUNIOR37 887
HOLMESTRAND BYTEATER25 431
HOLMESTRAND SWINGKLUBB1 282
HVARNES UNGDOMSLAG18 200
HYBRIDAREVYEN13 055
HØGHEIM OG SOLVOLL TEATERLAG2 970
HØYJORD UNGDOMSLAG19 243
IHUGA LÆNNINGER20 881
KLUBBEN PÅ ARNADAL5 763
KODAL UNGDOMSLAG77 574
KONNERUD BARNE- OG UNGDOMSTEATER2 994
KOPPARLEDEN TEATERLAG96 069
KRISTIANSAND BARNE- OG UNGDOMSTEATER99 121
KULTURHUSET ELVERHØY40 335
LAMBERTSETERREVYEN28 574
LANGESUND DAMEKOR59 242
LARKOLLEN KLUBB OG KULTURVERKSTED2 506
LARVIK TEATER103 426
LEVANGER NYE TEATER62 655
LØRENSKOG MUSIKALTEATER153 505
LØTEN UNGDOMSTEATER29 036
MANNSKORET OVER RÆVNE11 545
MODUMREVYEN6 599
MUSIKALFABRIKKEN394 724
MÅNDALEN UNGDOMSLAG7 854
NABLAREVYEN14 017
NABOREVYEN1 226
NADDERUDREVYEN37 241
NEDRE EIKER BARNE- OG UNGDOMSTEATER75 669
NES REVY- OG AMATØRTEATER46 969
NESJAR TEATER OG KULTURFORENING115 978
NISSENREVYEN67 164
NORDAHL GRIEG VGS REVY9 869
NORDBYGDAREVYEN26 652
NYDALENREVYEN36 313
NØTTERØY AMATØRTEATER42 213
OMEGAREVYEN17 362
PER GYNT TEATERLAG1 785
PORSGRUNN AMATØRTEATER29 389
REGIONSTEATERET BALUBA26 665
ROMERIKSSPILLENE FRA BLAKER SKANSE6 326
RØREN BARNE- OG UNGDOMSTEATER24 448
SANDEFJORD TEATERFORENING45 895
SANDEREVYEN2 401
SARPSBORG TEATERLAG21 370
SCENELUS18 413
SCENETEPPE UNG KULTUR93 812
SKAGERAK PLAYMAKERS4 889
SKARVEBARNA32 710
SKEDSMO AMATØRTEATER (SKAT)48 371
SKIEN REVYTEATER-SKOTFOSS11 561
SNILEREVYEN22 734
STOKKES REVYGRUPPE8 620
STORMREVYEN13 821
STUDENTSAMFUNNET I ÅS474 839
STYRVOLL UNGDOMSLAG33 575
SUS-REVYEN9 846
SUNDE OG KVERNEVIK TEATERVERKSTED13 228
TEATERGRUPPEN MASKEN33 063
TONSENHAGEN MUSIKKTEATER9 159
TORÅSSPELET MUSIKKTEATER179 884
TRONDHEIM TANGOKLUBB10 452
TUT & KJØR BARNE- OG UNGDOMSTEATER16 173
TØNSBERG AMATØRTEATER106 474
UNGDOMSLAGET HENRIK WERGELANDS MINNE19 923
UL VÅRFRYD9 782
UNGDOMSREVYEN SANDNES12 411
VALLERREVYEN42 529
VERDAL TEATERLAG120 720
VESTFOLD FRIE FILMERE81 555
VESTRE TOTEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER19 668
VINDELEKA BARNE- OG UNGDOMSTEATER48 528
VIVESTAD UNGDOMSLAG1 817
VÅGAN SAMFUNNSHUS11 502
VÅLE UNGDOMSLAG25 201
VAALERREVYEN18 359
VOLDA OG ØRSTA BALLETTSKULe184 088
SUM TILSAMMEN5 690 570

SØKNADSFRIST 1. JUNI

Informasjonsvideoer om momskompensasjon:

Frifond

Søk opptil 40 000 kroner til lokale prosjekter, aktiviteter eller teaterproduksjoner som aktiviserer barn og unge opp til 26 år. Frifond hos Frilynt Norge er ubyråkratisk og enkelt å søke – og dere beholder støtten uansett om dere går med overskudd. Husk å søke hver høst!

Logg inn i StyreWeb

Logg inn i StyreWeb og send inn en enkel søknad

Vi behandler søknaden

Vi saksbehandler søknaden din raskt

Pengene betales ut

Frifond-pengene betales senest medio desember

1. Om frifondordningen:

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget, for å bedre rammevilkåra for demokratisk og medlemsbasert kulturarbeid for barn og unge på kulturarbeid for barn og unge på lokalt nivå.

Frilynt Norge (Frilynt) mottar frifondmidler fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), og fordeler tilskudd videre til lokallagene.

Av den samlede potten Frilynt får fra LNU blir inntil 5 % beholdt til administrasjon av ordningen. Den resterende delen av tilskuddet blir i sin helhet fordel til lokallagene etter søknad.

Frifondmidlene skal gå til aktivitet lokalt for barn og unge under 26 år.

2. Hvem kan søke om frifondmidler i Frilynt Norge?

Lokallag som er medlemmer i Frilynt Norge, og som oppfyller følgende krav, kan søke frifondmidler:

 • Laget må ha sendt inn årsrapport til Frilynt for foregående år, med unntak av nyinnmeldte eller nyopprettede lag i søknadsåret.
 • Laget må ha levert inn medlemsliste over betalende medlemmer for foregående år.
 • Laget må ha rapportert på mottatte frifondmidler fra Frilynt for foregående år.
 • Laget må ha betalt kontingentkravet til Frilynt sentralt i søknadsåret.
 • Laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år. Kontingenten pr. medlem må være på minimum kr. 50,-. For familiemedlemskap skal kontingenten være minimum kr 100,- for alle familiemedlemmer til sammen.
 • Nyinnmeldte lag i søknadsåret kan søke frifondmidlene.
 • Nyinnmeldte lag i Frilynt som ikke tidligere har sendt inn årsrapport og medlemsliste må legge ved en midlertidig medlemsliste for inneværende år.
 • Medlemsliste og årsrapport for foregående år må sendes inn til fastsatt frist året etter.
 • Lokallag må søke Frifond via Frilynt Norge, og har dermed ikke anledning til å søke Frifond fra andre ordninger.

3. Søknadsskjema og søknadsfrist

Lokallaget søker Frifond via det nettbaserte medlemssystemet StyreWeb. Det kan kun sendes en søknad fra hvert lokallag.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen er ikke garantert behandling. Søknadsfristen kunngjøres minst 4 uker før fristen.

Retningslinjene må gjøres tilgjengelig for laga samtidig som søknadsfristen blir kunngjort.

4. Fordeling av tilskudd mellom søkerlaga

Frilynt fordeler midlene etter søknad fra laget. Midlene skal gå til aktivitet og prosjekter lokalt.

Maksimalt tilskudd til et lag er kr. 40.000,-.

Tildeling skjer etter prosjektsøknad og saksbehandler foretar tildeling etter solidaritets- og rettferdighetsprinsipp der størrelsen på tilskuddet kan påvirkes av faktorer som, blant annet:

A) Antall betalende medlemmer under 26 år
B) Omfanget på aktiviteten det søkes om midler til
C) Størrelsen på aktivitetens/prosjektets budsjett
D) Balansert geografisk spredning av tilskudd
E) Grad av nytenkning
F) Rekruttering

5. Søknadsbehandling

Sekretariatet behandler frifondsøknadene. Styret er klageinstans.

Søkere får svar på søknaden innen 15. november. Søker må signere akseptskjema digitalt før tilskudd utbetales. Ved å undertegne akseptskjema påtar lokallaget seg ansvaret for å forvalte støtten i tråd med retningslinjene og tilsagnsbrev.

Utbetaling skjer innen 15. desember i søknadsåret. Oversikt over tildelte midler kunngjøres på Frilynts hjemmeside.

6. Klage

Laget kan klage på tilskudd/avslag inntil 14 dager etter svar på søknad. Klagen sendes skriftlig via epost til post@frilynt.no. Styret behandler klagen.

7. Bruk av tilskuddet

Tilskuddet kan ikke:
A) brukes til å lønne ansatte (gjelder ikke honorar i en tidsbegrenset periode)
B) brukes til innsamlingsaktivitet
C) brukes til å bygge egenkapital (for eksempel påbygg av hus)
D) brukes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
E) brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet

Frifondmidlene må være brukt opp av lokallagene innen 30. august i året etter søknadsåret.

Frilynt skal motta en bekreftelse fra lokallagene på at midlene i lokallagene er brukt opp før neste års støtte utbetales fra sentralleddet til lokallagene.

Dersom lokallaget ikke har brukt midlene i løpet av denne perioden, må Frilynt varsles om dette, og midlene betales tilbake. Dersom laget ikke bruker midlene til lokal aktivitet for barn og unge, kan Frilynt kreve midlene tilbakebetalt.

Frilynt vil søke LNU om at evt. returnerte/tilbakekrevde midler kan fordeles som frifondtilskudd i nye tildelingsrunder.

8. Rapportering

Alle lag som mottar frifondmidler må rapportere til Frilynt Norge gjennom det nettbaserte medlemsregisteret StyreWeb. Rapport skal sendes inn innen 15. september året etter at tilskuddet ble mottatt.

Rapporten skal inneholde en kort omtale av hva frifondtilskuddet har gått til, og ved å levere rapporten signerer laget på at tilskuddet er benyttet i henhold til søknaden.

Manglende rapportering fra lokallagene gir Frilynt Norge mulighet til å kreve tilbakebetalt det utbetalte tilskuddet. 

9. Kontroll

Frilynt trekker ut minst 10 prosent av tilskuddsmottakerne til kontroll hvert år. De utvalgte lagene skal sende inn dokumentasjon i form av bilag og regnskap, på at midlene er brukt i tråd med tildelingen.

Lag som mottar tilskudd må også sende inn den ordinære årsrapporten og medlemsliste for søknadsåret innen gjeldende frist året etter.

Frilynt trekker også ut et visst antall lag som kontrolleres i form av besøk på arrangement.

10. Generelt

Retningslinjene er vedtatt av styret i Frilynt Norge, 14.02.2022.

Frilynt plikter ellers å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra LNU som omhandler Frifond Organisasjon.

Frilynt Norge deler i 2021 igjen ut Frifondmidler til våre medlemslag. Frifond er øremerket til lokale prosjekter og aktivitet for barn og unge under 26 år.

Alt fra teaterproduksjoner, skolerevyer og russerevyer til ungdomsklubber, danseverksteder og ungdomslag kan søke. Og vi er opptatt av at det skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no.

Frilynt har tildelingsrunde hver høst. Søknadsfrist kunngjøres på frilynt.no.

Frifond i Frilynt er en del av Frifond Organisasjon i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Frifond kommer fra overskuddet i Norsk Tipping, samt bevilgninger over statsbudsjettet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. oktober 2021

Spørsmål om søknaden
Har du spørsmål om Frifond og selve søknaden din kan du ringe på 33 48 80 90 eller sende en e-post til frifond@frilynt.no.

Hvor søker jeg?
Søknad sendes inn via søknadsportalen i medlemsregisteret StyreWeb. Når du er logget inn i StyreWeb trykker du på menyen «Sentralorganisasjon» – «Søknader» – «Frifond 2021». Send deretter søknaden.

Hvordan får jeg tilgang til søknadsskjema?
Ledere og revysjefer i våre lokallag har tilgang til StyreWeb. Dersom du ikke har tilgang, eller dere ønsker at andre enn leder/revysjef skal ha tilgang – send e-post til medlemsregister(at)frilynt.no eller ring 33 48 80 90.

OrganisasjonTildelt
A.P.P.L.A.U.S. Musikkteatergruppa23 000,00
Akerselva Kultur- og Teaterlag24 000,00
Amalie Skram-Revy17 000,00
Andebu Ungdomslag25 000,00
Arkitektrevyen15 000,00
Askerrevyen20 000,00
Bergen Katedralskole Revy (Kattenrevyen)17 000,00
Blindernrevyen21 000,00
Brevik barne- og ungdomsteater21 000,00
Broderskapet Unity15 000,00
BRUS-Compagniet23 000,00
Buer Amatør og Barneteater23 000,00
Cabaret Intime17 000,00
Cirka Cirkus24 000,00
Diorama Musikalteater32 000,00
Direksjonsmusikken15 000,00
Drammensrevyen15 000,00
DROPP-revyen23 000,00
Eikelirevyen18 000,00
Elvebakkenrevyen21 000,00
EMIL- og Smørekoppenrevyen17 000,00
eXtravadance11 000,00
Feiring Ungdomslag25 000,00
Feminin og Fornem15 000,00
Fiskum Barne- og Ungdomsteater23 000,00
Fitjar Teaterlag24 000,00
Foreininga Spinae Sunnhordaland20 000,00
Foreningen Drammen barne- og ungdomsteater25 000,00
Foreningen Hunkatten15 000,00
Fossrevyen21 000,00
Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater30 000,00
GFF-Groruddalen Filmere14 000,00
Gjerdrum Amatørteater23 000,00
Gløshaugen Revy- og Teaterlag17 000,00
Grong Teaterlag25 000,00
Hallingrevyen17 000,00
Hamar Teater Ung25 000,00
Haugesund barne- og ungdomsteater31 000,00
Hem Ungdomslag15 000,00
Hjelmeland Teater28 000,00
Hokksund Byteater Junior25 000,00
Holmestrand Byteater22 000,00
Hvarnes Ungdomslag25 000,00
Hybridarevyen17 000,00
Høgheim og Solvoll Teaterlag21 000,00
Høyjord Ungdomslag25 000,00
iHuga Lænninger22 000,00
Inderøy danseteater22 000,00
Kaos Sang og Teater17 000,00
Kattateateret20 000,00
Klubben på Arnadal20 000,00
Kodal Ungdomslag25 000,00
Konnerud Barne- og Ungdomsteater24 000,00
Kopparleden teaterlag24 000,00
Kristianiarevyen15 000,00
Kristiansand Barne- og ungdomsteater25 000,00
Kulturhuset Elverhøy25 000,00
Kvelde Ungdomslag25 000,00
Langhaugenrevyen17 000,00
Larvik Teater35 000,00
Levanger Nye Teater24 000,00
Lom russerevy15 000,00
Lørenskog Musikalteater31 000,00
Løten Ungdomsteater24 000,00
Mannskoret Over Rævne15 000,00
Meråker russerevy15 000,00
Mortemmania dramagruppe15 000,00
Munchrevyen21 000,00
Musikalfabrikken30 000,00
Nablarevyen17 000,00
Naborevyen15 000,00
Nadderudrevyen21 000,00
Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater26 000,00
Nes Friteater21 000,00
Nes Revy- og Amatørteater23 000,00
Nesbrurevyen21 000,00
Nesjar Kultur og Teaterforening16 000,00
Nesodden Teaterfabrikk31 000,00
Nesoddrevyen17 000,00
Nissenrevyen20 000,00
Nittedal Teater28 000,00
Nordahl Grieg vgs Revy17 000,00
Nydalenrevyen21 000,00
Nøtterøy Amatørteater24 000,00
Odal Teaterkompani26 000,00
Omegarevyen17 000,00
Oslo By Steinerskole revyen20 000,00
Oslo Handelsgymrevyen (OHG)21 000,00
Per Gynt Teaterlag21 000,00
Persrevyen15 000,00
Pikekoret IVAR15 000,00
Porsgrunn Amatørteater23 000,00
Realfagsrevyen17 000,00
Regionsteateret Baluba22 000,00
Risør Musikkteater16 000,00
Risør Ungdomsteater17 000,00
Rudrevyen18 000,00
Røren Barne- og Ungdomsteater24 000,00
Røsslyng teaterlag19 000,00
Sandefjord russerevy17 000,00
Sandefjord Teaterforening31 000,00
Sandvikarevyen20 000,00
Sangkoret Lærken15 000,00
Sarpsborg Teaterlag10 000,00
sceneLUS23 000,00
Sceneteppe Ung Kultur20 000,00
Skagerak Playmakers18 000,00
Skarvebarna20 000,00
Skien Revyteater18 000,00
Skienrevyen17 000,00
Skirevyen17 000,00
Skotbu Vel25 000,00
Snilerevyen18 000,00
Solli Samfunnshus25 000,00
Solund Musikk og teaterverkstad21 000,00
Stabekkrevyen19 000,00
Stormrevyen20 000,00
Studentersamfunnet i Ås v/UKA i Ås30 000,00
Styrvoll Ungdomslag25 000,00
Teateret Mitt – Sunde Kvernevik Teaterverksted23 000,00
Teatergruppen Masken26 000,00
Tonsenhagen Musikkteater17 000,00
Toråsspelet Musikkteater24 000,00
Tut & Kjør Barne- og ungdomsteater23 000,00
Tønsberg Amatørteater31 000,00
Tøvat25 000,00
U.-KA revyen15 000,00
UKA-2321 000,00
UKEN i Bergen18 000,00
Ullernrevyen21 000,00
Ungdomslaget Henrik Wergelands Minne25 000,00
Ungdomslaget Vårfryd25 000,00
Ungdomsrevyen Sandnes23 000,00
Vallerrevyen21 000,00
VARSKO teaterforening23 000,00
Vestfold Frie Filmere14 000,00
Vestre Toten Barne- og ungdomsteater21 000,00
Vindeleka Barne- og Ungdomsteater24 000,00
Vivestad Ungdomslag25 000,00
Vågan samfunnshus2 000,00
YNVS Skolerevy15 000,00
Ørsta og Volda Ballettskule21 000,00
Aarhønens Kulturelle teater18 000,00
Åsblæst`n15 000,00
SUM TILSAMMEN3 005 000,00

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER

Informasjonsvideoer om Frifond:

Kursmidler - instruktørstøtte

Teatergruppene, skolerevyene og revylaga i Frilynt Norge innkasserer nær 3 millioner i støtte til læring lokalt.

Våre medlemsgrupper er viktige læringsarenaer på teaterfag, scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe. Kurstilskuddet kommer godt med om dere for eksempel vil hyre regissør, koreograf, repetitør eller instruktører på lyd, lys, markedsføring, teatersminke, kostymer eller kulisser. Dere kan søke støtte både med og uten instruktør, og nesten alle teater- og revyproduksjoner og kulturaktiviteter kan organiseres som opplæring.

Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som behandler søknadene. Du kan få veiledning både av dem og hos oss.

Søk FØR oppstart

Søk om kursmidler ved produksjonens oppstart. All informasjon kan endres underveis. Det viktigste er at du søker!

Oppdater oppmøteliste

Du fører oppmøteliste per tiltak fortløpende

Klar for å ferdigmelde

Send inn deltagerlister og rapport og tilskuddet utbetales.

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.

 • Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
 • Kurset må være på minst 4 timer.
 • Minst 4 deltakere med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
 • Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Du finner informasjon om (studieplaner)(/tilskudd/studieplaner).
 • Kurset må være offentlig utlyst.
 • Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
 • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12.21 kan hele kurset gjennomføres digitalt, se nyheter og informasjon om koronatiltak.)
 • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Det kan gis unntak i særlige tilfeller:

 1. Dersom det er kurs i «smale» tema, altså tema der det er spesielt viktig at kurset holdes for å holde liv i et fag, et tema eller en teknikk.
 2. Kurs med 3 deltakere og lærer kan «gjøres om» til kurs uten lærer. Da legges lærer til som kursdeltaker og støtte gis etter reglene for kurs uten lærer
 3. Koronaårsaker: I 2021 vil mange oppleve at det er færre kursdeltakere enn opprinnelig påmeldt. Forutsetningene for å holde kurset kan ha blitt endra i forhold til det som var planen da deltakerne meldte seg på. Det betyr at kurs kan bli gjennomført med færre deltakere enn kursarrangør hadde planlagt. Disse kursene godkjenner vi med mindre enn 4 deltakere. Men sett opp de påmeldte i deltakerlista (uten frammøte) så det synes at kurset var planlagt med flere deltakere.
 4. Er det andre årsaker til at dere har færre enn 4 deltakere, så begrunn det i kursrapporten, så vil det bli vurdert om det kan gis støtte.

Følgende regler gjelder for teaterkurs:
– Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
– Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

De offentlige kursmidlene er under press. Husk å nevne at kurset får støtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon ved annonsering. Legg gjerne ved logo i informasjon om kurset. Logo for Studieforbundet kultur og tradisjon finner du her.

Her finner du Lov om voksenopplæring og forskriftene til loven.

Satser:

 • 100 kroner per kurstime med lærer
 • 40 kroner per kurstime uten lærer.

Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.

Kurs med lærer: 125 kroner per time i tilskudd
Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.
Timer uten lærer: 50,- per time

Minstesum for kurs uten dokumenterte utgifter:
for kurs med mer enn 10 timer: 500,-
for kurs under 10 timer: kr 50,- pr gjennomført time.


Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst tilskuddet. Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene.

En kurstime er 60 min. Det kan regnes 15 minutter pause per time i løpet av total kurstid.

Se Frilynt Norge sin enkle brukerveiledning til kursmidler her

FINN STUDIEPLAN OG SØKNADSKJEMA HER

Visste du at alle medlemslag Frilynt Norge kan søke kurstilskudd for læringen som foregår f.eks. i forbindelse med teaterøvelsen, sang, dans, kostymer, kulisser, sminke og mye mer? I 2018 mottok medlemmene nesten kr 2,8 millioner.

Ring oss på 33 48 80 90 eller send en mail til post(AT)frilynt.no – så hjelper vi dere i gang!

Frilynt Norge er tilsluttet Studieforbundet kultur og tradisjon som er ett av flere studieforbund i Norge. Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som fordeler kurstilskudd på vegne av våre medlemmer.

Nyttige lenker
HER FINNER DU EN GUIDE TIL HVORDAN DU SØKER KURSTILSKUDD
FINN STUDIEPLAN OG SØKNADSKJEMA HER
FRAMMØTELISTE MAL
KURSBEVIS MAL (WORD)
KURSBEVIS MAL (PDF)
MAL TIL INSTRUKTØR/DELTAKERINFORMASJON 

Læring for livet
Det er mye læring i det å stå en scene, arbeide med rollefiguren, øve frem til en forestilling, lære å synge og danse, arbeide med teatersminke, tegne og bygge kulisser, designe og sy kostymer, sette lys og lyd, legge opp strategi for PR og markedsføring – eller arbeide med film, manus og mye mer. Ved å registrere all denne kursaktivteten i studieforbundet vårt – kan dere motta kursstøtte. Det å delta i en frivillig organisasjon er dessuten en stor demokratiskole, og læringsaktivitetene i laga er viktig for mangfold og inkludering i lokalmiljøet.

Man kan få kr. 100,- pr. kurstime (gjeldende sats 2020). Dette er en god tilskuddsordning som er til god hjelp når man f.eks. skal leie inn instruktør, koreograf eller lignende.

Kurstilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon er en av de største fordelene i Frilynt. Tilskuddsordningen genererer nær 3 millioner kroner i tilskudd til medlemslaga hvert år! Og du kan søke året rundt!

Man får vel og merke ikke støtte for ren dugnad.

NB! Det er viktig at du sender inn søknad før kurset/aktiviteten starter. Man kan ikke søke for timer dere allerede har brukt. Har dere glemt å søke, ta kontakt med oss.

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som blir tildelt til voksenopplæring over statsbudsjettet. Frilynt Norge er en av medlemsorganisasjonene i studieforbundet, og dette gjør at alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte derfra.

For å få kursstøtte, må kurset være innmeldt hos studieforbundet på forhånd, kurset må være på minst 8 timer, og minst 3 deltakere fra 14 år og oppover må ha møtt fram på 75% av kurset (Deltagere som fyller 14 det året kurset arrangeres kan også regnes med). Godkjent studieplan må være med i søknaden. Les mer og send søknad gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon sine nettsider www.kulturogtradisjon.no (Se også informasjon over)

Dersom du vil snakke direkte med Studieforbundet Kultur og Tradisjon kan de nås på telefon: 61 21 77 50 eller e-post: post@kulturogtradisjon.no

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

SØKNADSFRIST FØR KURSET BEGYNNER

Man kan søke hele året.