fbpx

FRILYNT NORGE

BLI MEDLEM

Frilynt Norge har ca. 18.500 medlemmer i 200 teatergrupper, revylag, skolerevyer, ungdomslag, fritidsklubber, filmverksteder og kor i hele landet! Frilynt skal være best på medlemspleie, kompetanse, relevante tjenester og medlemstilbud. Bli medlem i dag!

Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende teater- og kulturorganisasjon. Frilynt er landets største teaterorganisasjon, og er partipolitisk, religiøst og språklig nøytral. Vi har medlemmer i alle aldre fra 0 – 100 år.

Frilynt Norge har hovedkvarteret i Sandefjord. Staben på åtte ansatte har med kompetanse innen teater, kulturledelse, pedagogikk, scenografi, scenetekst, sceneteknikk, film, ungdomskulturhus og organisasjonsarbeid. Det er tilbudet vårt til medlemmene og den lokale kulturaktiviteten som er viktigst. Vi er her for å gi tilskudd til aktiviteten lokalt, inspirere, motivere, legge tilrette og gi opplæring. Vi er stadig på farten med besøk i medlemslaga.

Medlemmene våre får igjen kontingentsummen mange ganger gjennom våre støtteordninger, kurs og medlemsfordeler. Vi tar opp medlemmer fortløpende.

NB
Vi oppfordrer alle lag til å sende inn et bilde som representerer deres aktivitet. Dette bruker Frilynt Norge for å fremme våre lokallag ved innmelding, og i forbindelse med nyhetssaker.

Pris for medlemskap
Det koster laget kr 4000,- for medlemskap pr. år. (Dette inkluderer også forsikring av alle medlemmene i laget)

Skjemaer
Søknadsskjema medlemskap Frilynt Norge

Dokumenter
Vedtekter Frilynt Norge, vedtatt 2023 (PDF)
Forslag til vedtekter for lag i Frilynt

Forslag til normalvedtekter for medlemmer i Frilynt (for lag som ikke har egne vedtekter fra før).

Medlemsliste
Laget må ha en medlemsliste og kreve inn en kontingent av medlemmene sine hvert år. Kontingenten fastsettes på årsmøtet i laget, men skal være på minimum kr. 50,- pr. år. Alle betalende medlemmer skal føres opp med navn, adresse og fødselsår. Medlemslisten skal sendes Frilynt en gang i året med signatur av leder/revysjef.

Mal for medlemsliste (excel-format)

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på 33 48 80 90 eller send e-post til post(at)frilynt.no.