fbpx

brukerhåndbok
for skolerevyer

Vi i Frilynt Norge er her for at dere skal få i havn skolerevyen innenfor trygge og organiserte rammer. Synes du det er kjedelig med budsjett, årsrapport, søknader og styrearbeid? Det er egentlig ikke så tungvint som det kan virke, men det kan være fint med en veileder og «checkliste».

Vi har forståelse for at mange av dere har deres først møte med å «jobbe organisert» under arbeidet med skolerevyene. Når du og din revy er medlem hos oss får du veiledning, samt forsikring av deres medlemmer.

Dette er ment å være en håndbok for skolerevyer, hvor du kan ha oversikt over alt dere kan, burde, må og vil ha fordel av å gjøre.

Hvem får produksjonen til å gå rundt?

Alle disse rollene fylles på forskjellige måter, og på de fleste skolerevyer er skuespillere også i administrasjonen. Det er allikevel viktig, for å ha en enklere og ryddigere produksjonsperiode, å gå gjennom alle rollene under og fordele de på medlemmene. Dette gjør også at dere kan unngå at noen gjør alt. Av erfaring kan revysjefene ende opp med gjøre mye av det meste, så ved å gå gjennom disse grupperingene av roller finner dere fort ut av hva dere trenger og hvordan dere vil bygge opp deres team.

Administrasjonen:

– Styret *
– Revysjef
– Økonomiansvarlig
– Markedsføringsansvarlig

*Skolerevystyret består av Revysjef (styreleder), nestleder, sekretær, kasserer, og minimum et styremedlem. Mal til utfylling av informasjon om deres styre ligger på våre nettsider, og bli sendt ut til alle våre skolerevyer hvert år. Mangler du malen? Mail skolerevyansvarlig: nathalie@frilynt.no.

Foto: Feminin og Fornem, Samfunnet i Ås

Kunstnerisk ansvar:

– Regissør
– Tekstforfatter(e)
– Kapellmester/musikalsk leder
– Koreograf
– Scenograf
– Rekvisitør
– Kostymedesigner
– Lysdesigner
– Lyddesigner

Bindeledd*:

– Inspisient
– Regiassistent
– Koreografassistent
– Arrangør*
– Repetitør/sanginstruktør
– Teknikere (lyd og lys)
– Scenearbeidere
– Sufflør

*Bindeledd inneholder noen av de rollene som skolerevyer ofte unnlater å ha med, fordi de fleste skolerevyer er basert på at de fleste bidrar med det meste, men det er verdt å vurdere om mulig.

* Arrangør i de fleste skolerevyers tilfeller er skolen eller elevene selv. Eventuelt et samarbeid.

Diverse*:

– Revysjefgruppe
– Markedsføringsgruppe
– Trivselsgruppe
– Teknisk gruppe
– Økonomigruppe
– Kostymegruppe
– Rekvisittgruppe
– Scenografigruppe

Utøvere:

– Skuespillere
– Sangere
– Kor
– Dansere
– Musikere

*I noen tilfeller velger skolerevyene å jobbe i større team for å fullføre oppgavene nevnt under Diverse.

Foto: Lambertseterrevyen, 2019

Medlemmer:

En skolerevy formes av medlemmene. Hvem er medlemmer, og hva definerer at medlemmene må skrives opp i medlemslisten? Dette er alle som ønsker å være med, og bidra i revyen: På scenen, bak scenen og eventuelt bare i administrasjonen.

Det er ikke nødvendigvis slik at alle er like komfortable med å sta på scenen, men som dere ser over er det mange roller som kan fylles, som krever forskjellige ferdigheter og interesser.

Hvert medlem må betale et minimumbeløp på 50,- til deres skolerevy. Dette er penger som går til deres organisasjon, som kan brukes på skolegensere, mat til øvelser o.l.

Hvert år sender vi ut en mal på medlemslister hvor vi trenger all informasjon som står oppført. Disse malene ligger også ute på våre nettsider. Har du ikke fått medlemsliste? Mail vår skolerevyansvarlig: nathalie@frilynt.no.

icon About

Brønnøysundregistrene
Skal du registrere din skolerevy?

Klikk deg inn på hjemmesiden til Brønnøysundregistrene og registrer skolerevyen som lag og forening.

Er skolerevyen registrert, men dere har et nytt styre?

Klikk deg inn på hjemmesiden til Brønnøysundregistrene, og endre styret.
Husk å videreføre all innloggingsinformasjon videre til neste års revy. På denne måten trenger dere aldri å endre organisasjonsnummeret.

Hva er Styreweb?

Styreweb er en plattform dere kan bruke til å sende ut meldinger til deres medlemmer, søke om midler til gjennomføring av produksjonen, sending av årsrapporten etter endt produksjonsår, og søking om momskompensasjon skjer på denne plattformen. Det er også der all kontaktinformasjon til skolerevyens medlemmene blir lagt inn.

Hva slags tilskudd kan du søke via oss?

Frifond:

  • En støtteordning opprettet av Stortinget rettet mot kulturarbeid for barn og unge (under 26år) på lokalt nivå.
  • Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) deler ut midlene. Frilynt Norge er medlem av LNU.

  • Av den samlede potten får Frilynt 5% til administrasjon av ordningen. Resten fordeles til de ulike lagene/medlemmene av Frilynt – etter søknad.

Våre medlemmer søker om Frifondmidler via Styreweb.

Dette gjør du:

1) Logg deg inn i Styreweb

2) Klikk deg inn på «sentralorganisasjon» 

3) Velg «søknader»

4) Velg «Frifond 2023»

Momskompensasjon:

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Å søke om Momskompensasjon er enkelt. Du gjør følgende:

1) Logg deg inn i Styreweb

2) Klikk deg inn på «sentralorganisasjon»

3) Velg «søknader»

4) Velg «Momskompensasjon 2023»

5) Fyll inn driftskostnader øverst i søknadsskjemaet

6) Resten gjør seg selv.

icon About

Studieforbundet
Kultur – og tradisjon

Hos studieforbundet kan deres skolerevy søke om midler til kurs. Det kan søkes om tre primærkurs* og fire «minikurs»*.

Veldig mange skolerevyer velger skuespillerteknikk, sang og dans som primærkurs, mens scenografi, teknikk, sminke, rekvisitter etc. Kan være fint å ha som «minikurs».

*Primærkurs vil si de fagområdene dere kommer til å jobbe mest med, og i skolerevyenes tilfelle pleier det å være: Skuespillerteknikk, sang og dans/koreografi. I studieplanen til SKT er dette kursene med flest antall timer (100-200 timer).

* «Minikurs» vil si de kursgrenene man ikke trenger like hyppig. Dette kan være scenografi, kostymer, sminke, teknikk etc. I studieplanen til SKT er dette kursene med færrest antall timer (8-80/8-24).

Finn ut mer om hva slags kurs du kan få støtte for ved å klikke deg inn på knappen nedenfor:

For å få godkjent tilskudd til læringsverksted
må disse kriteriene oppfylles:

1. Læringsverkstedet har et kjent og definert læringsmål

2. Det er åpent for alle

3. Det foregår aktiv kunnskapsoverføring ved bevisst holdning fra arrangør

4. Det bidrar til å bekjempe utenforskap

5. Navnet og markedsføring av læringsverkstedet må speile at dette er opplæring

6. Deltakerne må vite at de deltar i et læringsfelleskap

Hva må dere gjøre etter kurset?

Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter sluttdatoen som er oppgitt på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Les mer om rapportering under kursrapport.

Årsrapport:​

Årsrapporten er noe som høres ufattelig massivt ut, men er så veldig mye enklere enn det høres ut. Den skal leveres innen 16.februar hvert år.
Du kan fylle den inn på Styreweb.

Det gjør du på denne måten:

1) Logg deg inn i Styreweb

2) Klikk deg inn på «sentralorganisasjon»

3) Velg «årsrapport»

4)  Pass på at medlemslistene stemmer, og at all informasjon per medlem er fylt inn (ref. til tidligere punkt om medlemslister)

5)  Se til at all informasjon om styret stemmer.

6)  Fyll ut alle punktene i rapporten om teateraktivitet.

7)  Årsrapport må sendes inn av styreleder.

Trenger du veiledning ved innsending?

Mail vår skolerevyansvarlig på: nathalie@frilynt.no

Masse lykke til med din revy - Vi gleder oss til å se hva dere får til!

icon About