fbpx

Den første av sitt slag

Publisert: 2. mai 2023

Forrige uke ble nærmest historisk. Da ble nemlig kulturfrivillighetsstrategien lansert. Dette er et langt og tungt ord, men den er faktisk av stor positiv betydning for deg og ditt lag, og åpner opp for en tryggere og mer forutsigbar framtid. Vi gratulerer Kulturdepartementet med en strategi for kulturfrivilligheten, da dette er den første av sitt slag.

«Fellesskap og mestring, glede og opplevelser som beveger oss som mennesker, er ikke noe vi kan sette prislapp på. Vi vet det likevel så godt: Det er den største rikdommen vi har, og den er for alle.» Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Mål for strategien

Kulturfrivilligheten er omfattet av både kulturpolitikken, frivillighetspolitikken og kulturmiljøpolitikken og berøres av overordnede målsettinger på disse politikkområdene. Formålet med strategien er å løfte frem mangfoldet av kulturfrivillighetens aktiviteter og dens egenverdi, og synliggjøre kulturfrivillighetens samfunnsbidrag. Strategien har fire satsingsområder med utgangspunkt i politiske mål:

  1. Rammebetingelser for kulturfrivilligheten
  2. Regjeringen vil fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid, samt styrke samordningen av tilskuddsordninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
  3. Kulturfrivillighetens tilgang på egnede lokaler
  4. Regjeringen vil at kulturfrivilligheten skal ha god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr i hele landet.
  5. Bred deltakelse og inkludering
  6. Regjeringen vil at folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er og hvor de bor, og at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø1. Barn og unge skal ha mulighet til å delta i kulturfrivilligheten.
  7. Samspillet mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.
  8. Regjeringen vil legge til rette for et kontinuerlig samspill mellom den frivillige og profesjonelle kulturen.

– Med denne strategien ser vi fremover. Vi skal sette oss høye mål i arbeidet med å styrke kulturfrivilligheten. For vi vet hvor viktig den er, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Frilynt Norge var på kulturallinsens årskonferanse der statssekretær Odin Bohmann la frem strategien, og Trettebergstuen sendte en digital hilsen. Frilynt vil lese igjennom og følge opp det regjeringen har lagt frem i strategien «Rom for deltakelse«. 

Foto brukt i saken: Ilja C. Hendel/KUD

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen