fbpx

Høye strømpriser- også for frivilligheten

Publisert: 12. januar 2022

Frilynt Norge har fått spørsmål fra noen av våre medlemslag om det finnes en ordning for å få kompensert strømregningen for lokale lag og foreninger, slik som for privatpersoner. Før jul stilte Frilynt spørsmålet til Kulturdepartementet.

14. desember sendte vi også spørsmålet til våre paraplyorganisasjoner (Kulturalliansen, Frivillighet Norge og LNU), da vi mener dette er en problemstilling for svært mange lokale foreninger i frivilligheten.

Det er mange lokale lag og foreninger som eier eller leier lokaler som selvsagt også er berørt av høye strømpriser. Dersom ikke en slik ordning fantes fra før av, håpet vi at det var noe som kunne jobbes med.

Forslag til ordninger

Høye strømpriser i tillegg til nedstigningen som ble annonsert 13. desember, kan være en for stor økonomisk belastning for en del av våre medlemslag.

Det beste hadde selvsagt vært at det ble en ordning som er lik den som privatpersoner får. Da hadde ikke lokallaget måttet gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet man har krav på hadde blitt trukket automatisk fra på nettleien. Frilynt foreslo også at kompensasjon for høye strømpriser for eksempel kunne bli dekket via kompensasjonsordningen «Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter» (som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Til svar fikk vi at det ikke er anledning til å dekke disse kostnadene i koronastøtteordningen Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Kulturdepartementet har rettet liknende henvendelser til Olje- og energidepartementet, og rådet Frilynt Norge til å gjøre det samme.

Det hjelper å si ifra

På stortingets nettsider kan man lese at kulturminister Anette Trettebergstuen har fått henvendelse fra Norges idrettsforbund (NIF), og flere andre lokale lag og foreninger angående strømprisene.  Til dette skriver hun:

«Jeg har stor forståelse for at høye strømpriser er utfordrende for mange idrettslag og andre frivillige lag og foreninger. Særlig gjelder dette for lag som eier egne anlegg. Regjeringa følger situasjonen i strømmarkedet og konsekvensene dette har for frivillig sektor nøye.»
– Anette Trettebergstuen

Når flere går sammen, og flere stiller det samme spørsmålet viser det seg at det kan hjelpe å si ifra. Trettebergstuen vil nemlig se nærmere på hva som bør gjøres med problemet:

 «Kulturdepartementet har mottatt flere henvendelser fra idretten og frivillig sektor om saken. Dette tar jeg på største alvor og vi ser derfor nå nærmere på omfanget av problemet og hva som bør gjøres.»
-Anette Trettebergstuen

Les spørsmål og svar på stortinget.no

Regjeringens kompensasjonsordning

Regjeringen har utarbeidet et forslag til kompensasjonsordning for de høyeste strømprisene. Forslaget er rettet mot privatpersoner, men vil også inkludere mange bedriftskunder av strømselskaper.

Retten til kompensasjon styres av hvilken forbrukskode dere er registrert med hos netteier. Ordningen gjelder alle som er registrert med kode 35 – husholdning. Det jobbes også med en løsning for landbruk.

Hvilken strømavtale dere har, eller om avtalen er registrert på en bedrift eller privatperson, har altså ingen praktisk betydning – det er forbrukskoden som bestemmer.

Ordningen gjelder strømforbruk i perioden 1.desember 2021 – 31 mars 2022. Dersom gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde er mer enn 70 øre per kW/h (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke halvparten av prisen over dette nivået.

Logg deg inn hos deres netteier, og se hvilken kode dere er registrert med. Er dere registrert med kode 35 – husholdning, vil dere altså få kompensasjon.

NB: Dette er foreløpig bare et forslag fra Regjeringen. Kompensasjonsordningen må vedtas av Stortinget før den trer i kraft.

(Informasjon om regjeringens kompensasjonsordning er hentet fra Fjordkraft)

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen