fbpx

Inkludering av ukrainere i lokalsamfunnet

Publisert: 10. juni 2022

Nå kan lag og foreninger i kulturlivet motta tilskudd til aktiviteter for og med ukrainske flyktninger. Ønsket er å gi flyktninger en mer normal hverdag.

For å hjelpe til med inkluderingen av de ukrainske flyktningene bevilger Kultur- og likestillingsdepartementet 10 millioner kroner. Dette skal brukes til å inkludere flyktninger i kulturaktiviteter som kor, dramagrupper, korps og andre kulturelle fritidsaktiviteter.

Mer informasjon og søknadsskjema:
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Målet for tilskuddsordningen «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger» er å styrke flyktningenes livskvalitet gjennom å gi mulighet for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. I første omgang gjelder dette sommeraktiviteter, men ordningen er ment å vare ut året. Det handler om å gi barn og voksne som har rømt fra krigen en mulighet til å oppleve en mer normal hverdag og møte lokalsamfunnet gjennom aktiviteter i kunst- og kulturlivet.

Norsk musikkråd har søkt om midler for inkludering av ukrainere i hele kulturfrivilligheten og koordinert seg med Kulturalliansen og med Musikkens studieforbund, som nylig har fått tilskudd til samme formål fra Sparebankstiftelsen. Tilskuddsordningen vil forvaltes av Norsk musikkråd, som fra før forvalter ordninger som Frifond og Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner.

Paraplyorganisasjonene håper på mange søknader fra lag og foreninger, og vil i tillegg ta initiativ til flere samarbeidsaktiviteter fremover.

Les mer om ordningen

Mer informasjon og søknadsskjema:
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen