fbpx
STAGE!
29.-30. april 2023

Informasjon og påmelding til STAGE! kommer snart!

STAGE! 2022

Inspirerende fagdager for teaterfolk

STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse,  utveksle erfaringer og nettverksbygging. STAGE! avholdes 22.-24. april 2022.

Samme helg som STAGE! arrangeres også Frilynt Norges landsmøte. Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret og oss som jobber i Frilynt.

 

FØLG FRILYNT NORGE PÅ FACEBOOK

UNDERHOLDNING UNDER STAGE! 2022

Lørdag 23. april vil det være underholdning med utdrag fra forestillingen «Hør nå…!» med Sturla Berg-Johansen og humorlegenden Tor-Erik Gunstrøm. 

Sturla Berg-Johansen vil også være kursholder under den kreative workshopen «Hvordan skape humor?»

 

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

STAGE! 2022 er en del av VÅR-dag kampanjen til Frivilighet Norge i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Frilynt er med på festen og gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Les mer om frivillighetens år her.

Praktisk info

PRIS MEDLEMMER
Kr. 1500,- 

PRIS IKKE-MEDLEMMER
Kr. 1800,-

Prisen inkluderer inspirasjonsforedrag, kurs, workshop, alle måltider og eksklusiv underholding med Sturla Berg-Johansen og Tor-Erik Gunstrøm. 

FORDEL MED LANG REISEVEI

Kommer man langveis fra (Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), spanderer Frilynt STAGE!, du betaler kun reise og opphold!
Er du i denne situasjonen og allerede betalt for STAGE!, vil du få kursavgiften tilbakebetalt.

OVERNATTING

STAGE! vil foregå i Sandefjord. Kommer du langveis fra anbefaler vi overnatting på Clarion Hotel Atlantic. Flere av kursene under STAGE! vil foregå på dette hotellet. Vi har holdt av flere rom, så om du ønsker å ligge over der, ta kontakt med hotellet.

BINNENDE PÅMELDING

Påmelding er bindende og blir fakturert uansett deltagelse eller NO SHOW. 

AVMELDING PÅ GRUNN AV SYKDOM
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap (reiseforsikring) for refusjon av deltageravgift ved avmelding grunnet sykdom. Jobb, ferier og forandring i «planene» etc. er normalt ikke gyldige grunner for refusjon hos forsikringsselskapet.

PÅMELDING HER

FREDAG 22. APRIL

Kl. 18:00        Introduksjonsfilm
Kl. 18:05         Velkommen ved Generalsekretær, Joachim Svendsrød
Kl. 18:10         Eva Therese Hosum – Ungdommer i Scenekunst: Hvordan motivere og Engasjere
Kl. 19:10         Jarle Hem – Napern
Kl. 20:15         Kveldsmat
Kl. 21:00         Sturla Berg Johansen – Et sted å høre til
Kl. 22:00        Avslutning

LØRDAG 23. APRIL

Kl. 10:00        Kreativt workshop – Hvordan skape humor?
Kl. 13:30         Lunsj
Kl. 14:30         Kreativt workshop – Hvordan skape humor?
Kl. 17:45         Avslutning/oppsummering
Kl. 18:00         Pause
Kl. 19:00         Middag – Hovedrett og dessert (Stockfleths gate 22, 3210 Sandefjord)
Kl. 20:30        Underholdning med Sturla Berg Johansen og Tor Erik Gunstrøm

SØNDAG 24. APRIL

Kl. 10:00        Workshop – Frivillighet Norge – Inkludering og mangfold       
Kl. 12:00         Lunsj
Kl. 13:00         Landsmøte
Kl. 16:00         Avslutning

Workshop om inkludering og mangfold – ved Frivillighet Norge

Hvor lett er det å bli med i teatergruppa di? Har dere en plan for å øke mangfoldet? 

De som allerede er med, skaper organisasjonene og nyter godt av fellesskapene i frivilligheten. Så når mangfoldet i samfunnet mangler i organisasjonene våre, da sliter vi. Med å være attraktive for alle, med å være en viktig stemme i offentligheten og lokalsamfunnet. Med å være reelt inkluderende og å få med hele bredden av befolkningen, som deltakere og publikum.  

Organisasjoner har i dag et større etnisk og kulturelt mangfold å rekruttere fra. Mangfold er en viktig kilde til nye ideer og utvikling. 

Tema i workshopen:

  • Barrierer og muligheter for inkludering
  • Organisasjonskultur
  • Mangfoldig rekruttering 
  • Tiltak for inkludering og økt mangfold
  • Verktøy: Mangfoldsplakaten og Frivillig.no 

Her kan du lese om Mangfoldsplakaten og Inkluderingsprosjektet i Frivillighet Norge.

Workshopen ledes av Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Hun er prosjektleder for inkluderingsprosjektet i Frivillighet Norge. Hun har tidligere jobbet for flere andre større frivillige organisasjoner som Norges Ungdomslag og Studieforbundet Funkis. Hun er opptatt av at vi må være villige til å endre oss for å utvide fellesskapene i frivillig sektor.

HVEM ER FRILYNT NORGE?

Frilynt Norge er Norges største teaterorganisasjon med rundt 18 500 medlemmer over hele landet. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.

Frilynt Norge skal være et innovativt, faglig, interessepolitisk, servicerettet og nettverksbyggende kraftsentrum og ressurssenter til beste for frivillig amatørteater, scenekunst og kulturliv lokalt i hele landet; både for barn, ungdom og voksne. Relasjonsbygging, mestring og læring med fokus på hele mennesket i møtet med kulturuttrykk er sentralt.

SPØRSMÅL FØR DU REISER?
Har du spørsmål før du reiser er du velkommen til å ta kontakt med oss i Frilynt enten på mail: kurs@frilynt.no eller på tlf.: +47 33 48 80 90.

INFORMASJON PÅ INTERNETT
facebook.com/frilyntnorge
frilynt.no
instagram.com/#frilynt
twitter.com/frilynt
splæshcamp.no

PUBLISERING AV BILDER OG FILM
Vi ber deltagere om å merke seg at det vil bli publisert film og bilder på sosiale medier, YouTube, nettsider, i publikasjoner og i rapporter. Dette for å dokumentere overfor offentlige bidragsytere – samt sikre videre nytteverdi, erfaringsutveksling og inspirasjonsmateriale for ettertiden i egne og andre organisasjoner.

Det er vanskelig å etterkomme eventuelle ønsker om å reservere seg fra å bli fotografert/filmet da STAGE! i stor grad dreier seg om visuelle og digitale uttrykksformer. Frilynt Norge har vel og merke gode etiske rammer for hva som blir publisert og ikke.

Workshop

En kreativ og inspirerende workshop der man jobber fra idé til produkt.

Sturla Berg-Johansen deler hvordan han selv utvikler tekster og hvordan han skaper humor ut fra intet. Her blir det idéutvikling på høyt nivå!
Ikke gå glipp av mulighet til å få jobbe sammen med en av Norges aller mest folkekjære komikere og skuespillere.

Målgruppe: Alle. Du trenger ingen forkunnskaper 

Instruktør: Sturla Berg-Johansen

Påmelding

Bindende påmelding
Påmelding er bindende og blir fakturert uansett deltagelse eller NO SHOW.

Avmelding på grunn av sykdom
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap (reiseforsikring) for refusjon av deltageravgift ved avmelding grunnet sykdom. Jobb, ferier og forandring i «planene» etc. er normalt ikke gyldige grunner for refusjon hos forsikringsselskapet.

PÅMELDINGSFRIST TORSDAG 7. APRIL, KL. 23:59