fbpx
STAGE!
22.- 24. APRIL 2022

STAGE! 2022

Inspirerende digitale fagdager for teaterfolk

STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse,  utveksle erfaringer og nettverksbygging. STAGE! avholdes 22.-24. april 2022.

Samme helg som STAGE! arrangeres også Frilynt Norges landsmøte. Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret og oss som jobber i Frilynt.

 

FØLG FRILYNT NORGE PÅ FACEBOOK

Mer informasjon om STAGE! 2022 kommer på denne siden!

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022:

STAGE! 2022 er en del av VÅR-dag kampanjen til Frivilighet Norge i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Frilynt er med på festen og gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Les mer om frivillighetens år her.