fbpx

Manus for en hver smak

Dramas og manusbanken

Dramas

Dramas er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge. Dramas formidler manus til lesing, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas formidler også noter og musikk til en del musikkteaterverk.

Alle som registrerer seg kan bruke Dramas for å bestille manus til gjennomlesning. Når det gjelder fremføring, er det kun amatørteaterfeltet, skoler og kulturskoler Dramas klarerer rettigheter for.

Fra 2022 er det gratis å bestille manus til gjennomlesning fra Dramas.

Merk at man fortsatt må søke om fremføringsrett, sende inn billettregnskap og betale royalties etter fremføring.

Digital saksbehandling i spesialtilpasset system:

  • Fremføringssøknader og kontrakter behandles digitalt via nettsida
  • For teatergruppene er veien til å få fremføringsrettigheter enkel og rask
  • Avregning og utbetaling til rettighetshaverne er enkelt og fleksibelt

Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening.

Les mer og finn manus på dramas.no.

Manusbanken.no

Manusbanken.no er ungdommens manusbank. Frilynt Norge i samarbeid med ungdomsteatergrupper utviklet manus spesielt for ungdom. Manusene er tilgjengelige i manusbanken!

Manusene har fokus på ungdomstid og mangfold, og tar for seg temaer som unge er opptatt av. Manusene er blanding av revy og musikal og er blitt tatt meget godt i mot overalt hvor de spilles.

Alle kan spille stykkene som er skrevet. Er teatergruppa eller skolerevyen medlemmer i Frilynt, får man leie manusene til medlemspris.

Vi kan også bistå med innspilt musikk til flere av stykkene, samt være en veileder for medlemmer som ønsker å sette opp stykket.

Frilynt hjelper til med oppstart av ungdomsrevygrupper i hele landet. Vi kan gi både organisastorisk hjelp – og tilskudd til aktiviteten! Ta kontakt med oss på 33 48 80 90.

Les mer om manusbanken her!