fbpx

Oversikt over støtteordninger i forbindelse med koronasituasjonen

Krisepakke 1

Ordning forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet
Ordningen gjaldt fra 12. mars til 30. april 2020
Tapte billettinntekter og deltakeravgifter

Krisepakke 2

Ordning forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet
Ordningen gjaldt i perioden 12. mars til 31. august 2020
Inntektsbortfall som følge av covid 19, som tapte billettinntekter, tapte leieinntekter, tapte kursinntekter osv.

Krisepakke 3

Ordning forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet
Ordningen gjelder for perioden 12. mars til 31. desember 2020
Søknadsfrist 15. januar 2021
Skal kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som avlyses som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19- utbruddet.

Arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som på kort varsel må avlyses, stenges eller utsettes til 2021 på grunn av smitteutbrudd eller pålegg som gjør det umulig å gjennomføre aktivitet, blir regnet som delvis gjennomført. Det vil si at søkeren i disse tilfellene kan få inntil 70% kompensasjon.

Stimuleringsordning høsten 2020

Ordning forvaltes av Norsk Kulturråd
Ramme: 500 millioner
Periode: 1. oktober – 31. desember 2020
Søknadsfrist: 1. desember 2020 kl. 13:00
Finn forskriften her

  • Tilskuddene i stimuleringsordningen går til gjennomføring av kulturarrangementer, ikke til kompensasjon for utsatte eller avlyste arrangementer.
  • Bare arrangører kan søke. Kommunale kulturhus og kinoer, menighetsråd, filmdistributører og visningsleddet i filmarrangementer regnes også som arrangører i denne ordningen.
  • Søknader til ordningen vil behandles og deler av tilskuddet vil forhåndsutbetales fortløpende. Søknadsfrist er 1. desember 2020 kl. 13:00.
  • Tilskuddet utbetales i to omganger. De første 70 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 30 % av tilskuddet utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.
  • Arrangøren må sende rapport og regnskap snarest mulig etter endt arrangement og senest 15. januar 2021.
  • Regnskap for 2019 må legges ved søknaden. Dersom du er nyoppstartet og ikke har årsregnskap for 2019 må du selvsagt ikke levere dette.
  • Kulturrådet foretar en helhetsvurdering av alle vedtakene der det legges vekt på formålet for ordningen.

Stimuleringsordning våren 2021

Ordning forvaltes av Norsk Kulturråd
Ramme: 1.185 milliarder
Periode: Første halvår 2021

Denne ordningen er ikke vedtatt pr i dag, men vi tror og ønsker at den skal gjelde inntektsbortfall – billettinntekter ved gjennomførte arrangementer, i tillegg styrkes eksisterende ordninger som Frifond, Momskompensasjon og kursmidler fra studieforbundene

Tilskuddsordning

Forvaltes av

Periode

Søknadsfrist

Hva som dekkes

Krisepakke 1

Lotteri- og stiftelsestilsynet

12.03 – 30.04.20

15.06.20

Inntektsbortfall – billettinntekter ved avlyste arrangementer

Krisepakke 2

Lotteri- og stiftelsestilsynet

12.03.20 – 31.08.20

15.09.20

Inntektsbortfall – billettinntekter og leieinntekter ved avlyste arrangementer

80% dekkes

Krisepakke 3

Lotteri- og stiftelsestilsynet

12.03.20 – 31.12.20

15.01.21

Inntektsbortfall – billettinntekter og leieinntekter ved avlyste arrangementer

inntil 70% dekkes

Stimuleringsordning høst 2020

Norsk Kulturråd

01.10.20 – 31.12.20

01.12.20 
kl. 13:00

Inntektsbortfall – billettinntekter ved gjennomførte arrangementer

500 millioner
100% dekkes

Stimuleringsordning vår 2021

Norsk Kulturråd

Denne ordningen er ikke vedtatt pr i dag, men vi tror og ønsker at den skal gjelde inntektsbortfall – billettinntekter ved gjennomførte arrangementer, i tillegg styrkes eksisterende ordninger som Frifond, Momskompensasjon og kursmidler fra studieforbundene

1,185 milliarder