fbpx

Regjeringen med ny strategi for kulturfrivilligheten

Publisert: 23. september 2022

I følge regjeringen har kulturminister Anette Trettebergstuen varslet en gjennomgang av rammene for musikk- og kulturfrivilligheten. Det trengs god informasjon om hvem som faller utenfor, hvordan få tilrettelagte lokaler til bruk både dag og kveld, tilskuddsordninger som treffer, og samarbeid mellom frivillige og profesjonelle.

Videre i pressemeldingen fra Kulturdepartementet står det:

– Det frivillige kulturlivet ble hardt rammet av pandemien, og tall fra Frivillighetsbarometeret i juni viser at kun 1/3 av barn og ungdom er tilbake til egen fritidsaktivitet. Mange er berettiget bekymret for rekrutteringen av frivillige, publikum og deltakere til det lokale kulturlivet. Derfor trenger vi et løft for det lokale og regionale kulturlivet slik at flere får mulighet til å delta i kulturaktiviteter over hele landet, sier Trettebergstuen.

Deltakelse i kor, korps, band, festivaler, dansegrupper, filmklubber, dataspilltreff, amatørteater, spel, lesesirkler, historielag, venneforeninger for museum, kunstklubber og et mangfold av andre aktiviteter har stor betydning for levende lokalsamfunn.

– En av de store lokale utfordringene er tilgangen på gode møteplasser og kulturarenaer for øvelse og fremføring. Når det bygges offentlige bygg i kommunene våre, må disse også tilrettelegges for kveldsaktiviteter. Vi ønsker at kulturfrivilligheten skal involveres mer i byggeprosesser og sikre at det blir større tilgang på flerbrukshus rundt i landet vårt, sier Trettebergstuen.

Kulturfrivilligheten er i tillegg svært viktig for arbeidsmarkedet for profesjonelle kunstnere, strategien skal derfor se på samspillet mellom den profesjonelle og frivillige kulturen.

Arbeidet med strategien vil skje i samarbeid med organisasjoner for kulturfrivilligheten, kommunesektoren og departementer.

Kilde: Regjeringen løfter kor, korps, teater og det frivillige kulturlivet

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen