fbpx

Momskompensasjon

I 2023 (for regnskapsåret 2022) fikk 125 av Frilynts lokallag utbetalt momskompensasjon på til sammen 6,9 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Alle lokallag i Frilynt Norge kan søke om momskompensasjon. Den eneste betingelsen er at laget er registrert i Frivillighetsregisteret.

ENKEL SØKNAD!

Søknaden må leveres i søknadsportalen StyreWeb og Frilynt søker på vegne av medlemslaga.Søknadsfrist er 1. juni 2024

Det er regnskapet for foregående år som er grunnlag for søknaden, så størrelsen på momskompensasjonen ditt lag vil motta i 2024 avhenger altså av hvor høye driftskostnader dere hadde i 2023.

Momskompensasjon er et litt misvisende begrep, og mange blir skremt, og tenker at de må regne ut hvor mye de har betalt i moms i fjoråret. Men dette er altså ikke riktig, dere skal ikke regne ut noe som helst, bare fylle inn driftsinntekter og driftskostnader i et enkelt skjema i søknadsportalen i StyreWeb og legge ved dokumentasjon.  

Resten ordner Frilynt for dere!

Har dere spørsmål om ordningen kan dere sende en henvendelse til post@frilynt.no

Send oss din søknad

Fyll ut skjemaet i StyreWeb og last opp den beskrevne dokumentasjonen.

Vi sender inn søknaden for deg

Vår regnskapsfører sender inn søknaden til lotteri- og stiftelsestilsynet

Pengene betales ut

Vi mottar pengene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og betaler videre ut til ditt teaterlag

FINN FORSKRIFTEN HER

Lag, foreninger og organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert kan søke. Man må også være registrert i frivillighetsregisteret.

Frilynt Norge søker på vegne av alle medlemslag, og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. Frilynt har valgt forenklet modell, som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Dersom det ikke er nok midler i Lotteri- og stiftelsestilsynet til å kompensere alle søkere, vil det bli foretatt en prosentvis avkortning for alle. 

NB! DERE TRENGER IKKE TENKE PÅ Å TA UT MOMS AV REGNSKAPET, DET ORDNER VI.

Størrelsen på avkortningen (som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestemmer) avhenger av hvor mange organisasjoner som søker.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overføre momskompensasjonen til Frilynt Norge, som deretter fordeler til alle medlemslag som har søkt. Hvert lag tildeles en prosentvis andel av beløpet Frilynt mottar, basert på innmeldte driftskostnader. Det må regnes med en viss saksbehandlingstid, men overføringen til lagene vil skje så fort som mulig. Momspengene blir overført til laget i desember.

SØKNADSFRIST: 1. JUNIRING 33 48 80 90 eller send en mail til tale(at)frilynt.no hvis du har spørsmål.

Slik gjør du:

 1. Logg inn i medlemsregisteret StyreWeb.
 2. Gå til menyen «Sentralorganisasjon – Søknader», trykk «opprett søknad» og velg Momskompensasjon.
 3. Fyll ut skjemaet som opplyser om de totale utgiftene laget hadde i grunnlagsåret og last opp lagets regnskap med revisjonsrapport, årsmelding, referat fra årsmøtet og send inn.
 4. Mange tror de må føre et eget momsregnskap, eller at de må trekke ut moms fra regnskapet før de sender det til Frilynt. Det er ikke riktig. Man behøver ikke gjøre annet enn å sende oss regnskapet.
 5. Det er tilstrekkelig med en valgt revisor i laget. Ikke krav om autorisert/profesjonell revisor.

NB! Hvis ditt lag disponerer lokaler som dere leier ut videre til andre – ta kontakt! Det skal trekkes ut drifts- og vedlikeholdskostnader tilsvarende andelen lokalet er utleid. Vi hjelper dere med utregningen.

Kontakt oss gjerne for spørsmål og veiledning på 33 48 80 90 eller e-post tale(at)frilynt.no.

LAGBELØP
AKT AKERSELVA KULTUR- OG TEATERLAG17 786
ANDEBU UNGDOMSLAG82 299
ARKITEKTREVYEN NTNU6 464
ASKERREVYEN
BAKKENREVYEN2 664
FORENINGEN BERGEN KATEDRALSKOLE REVY18 947
BLINDERN VGS-REVYEN54 538
BREVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER14 059
BRODERSKAPET UNITY23 569
BUDAL BYGDEUTVIKLING31 689
BUER AMATØR OG BARNETEATER50 363
JURISTFORENINGEN28 247
CIRKA CIRKUS17 348
DANSEVERKET – I NITTEDAL296 734
DIORAMA MUSIKALTEATER428 142
DIREKSJONSMUSIKKEN52 803
FORENINGEN DRAMMEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER79 511
DROPP-REVYEN33 188
EMIL- OG SMØREKOPPENREVYEN17 922
FEIRING UNGDOMSLAG28 281
FEMININ & FORNEM11 587
FISKUM BARNE- OG UNGDOMSTEATER27 541
FON UNGDOMSLAG19 692
FOREININGA SPINAE SUNNHORDLAND143 313
FORENINGEN HUNKATTEN11 223
FOSSREVYEN91 379
FREDRIKSTAD BARNE OG UNGDOMSTEATER73 872
GALEISCENEN73 722
GRORUDDALEN FRIE FILMERE24 562
GJERDRUM AMATØRTEATER21 398
GLØSHAUGEN REVY- OG TEATERLAG8 614
GOSENREVYEN FRITID89 497
GRONG TEATERLAG10 966
HAUGESUND BARNE- OG UNGDOMSTEATER122 964
HEM UNGDOMSLAG21 255
HJELMELAND TEATER21 224
HOFNARREN4 173
HOKKSUND BYTEATER JUNIOR65 802
HOLMESTRAND BYTEATER53 492
HVARNES UNGDOMSLAG38 589
HYBRIDAREVYEN20 406
HØGHEIM OG SOLVOLL TEATERLAG7 886
HØYJORD UNGDOMSLAG58 394
IHUGA LÆNNINGER2 850
INDERØY MUSIKKTEATER9 556
KAOS SANG OG TEATER19 157
KATTATEATERET36 601
KODAL UNGDOMSLAG94 774
KOLNES UNGDOMSLAG9 182
KONNERUD BARNE- OG UNGDOMSTEATER20 899
KOPPARLEDEN TEATERLAG40 167
KRAGERØ BARNETEATER19 129
KRISTIANSAND BARNE- OG UNGDOMSTEATER10 757
KULTURHUSET ELVERHØY28 124
LAMBERTSETERREVYEN21 957
LANGESUND DAMEKOR50 861
LARKOLLEN KLUBB OG KULTURVERKSTED4 508
LARVIK TEATER105 095
LEVANGER NYE TEATER45 159
LIERSKOVENS DRAMATHIISKE SELSKAB3 570
LØRENSKOG MUSIKALTEATER103 109
LØTEN UNGDOMSTEATER31 528
MANNSKORET OVER RÆVNE13 117
MODUMREVYEN26 634
MOTSTRAUM4 074
MUSIKALFABRIKKEN499 568
MÅNDALEN UNGDOMSLAG14 017
NABLAREVYEN19 386
NABOREVYEN14 808
NADDERUDREVYEN51 757
NEDRE EIKER BARNE- OG UNGDOMSTEATER49 498
NES FRITEATER64 494
NES REVY- OG AMATØRTEATER63 354
NESJAR TEATER OG KULTURFORENING57 872
NISSENREVYEN79 863
NORDAHL GRIEG VGS REVY7 040
NORDBYGDAREVYEN39 879
NYDALENREVYEN44 545
NØTTERØY AMATØRTEATER29 068
OMEGAREVYEN22 540
PER GYNT TEATERLAG14 896
PORSGRUNN AMATØRTEATER50 168
RAUFOSSREVYEN16 961
REGIONSTEATERET BALUBA12 054
ROMERIKSSPILLENE FRA BLAKER SKANSE50 623
RUDREVYEN41 223
RØREN BARNE- OG UNGDOMSTEATER36 417
SANDEFJORD TEATERFORENING59 646
SANDEREVYEN3 332
SANDVIKAREVYEN38 856
SARPSBORG TEATERLAG6 704
SCENELUS17 480
SCENETEPPE UNG KULTUR117 428
SKAGERAK PLAYMAKERS11 231
SKARVEBARNA47 554
SKEDSMO AMATØRTEATER (SKAT)129 189
SKIEN REVYTEATER-SKOTFOSS14 568
SKOTBU VEL39 722
SNILEREVYEN22 449
SOLLI SAMFUNNSHUS27 254
STOKKES REVYGRUPPE83 450
STORD TEATERLAG5 854
STORMREVYEN19 442
STUDENTSAMFUNNET I ÅS804 364
STYRVOLL UNGDOMSLAG42 843
SUNDE OG KVERNEVIK TEATERVERKSTED11 195
TEATERGRUPPEN MASKEN83 169
TONSENHAGEN MUSIKKTEATER13 075
TORÅSSPELET MUSIKKTEATER72 231
TUT & KJØR BARNE- OG UNGDOMSTEATER43 703
TØNSBERG AMATØRTEATER111 600
UNGDOMSLAGET HENRIK WERGELANDS MINNE27 086
UL VÅRFRYD17 686
VALLERREVYEN39 609
VERDAL TEATERLAG239 695
VESTFOLD FRIE FILMERE37 914
VESTRE TOTEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER10 806
VINDELEKA BARNE- OG UNGDOMSTEATER57 039
VIVESTAD UNGDOMSLAG58 096
VÅGAN SAMFUNNSHUS10 739
VÅLE UNGDOMSLAG29 765
VAALERREVYEN25 131
VOLDA OG ØRSTA BALLETTSKUL206 485
ØSTKANTSPELLET103 751

SØKNADSFRIST 1. JUNI

Informasjonsvideoer om momskompensasjon:

Frifond

Søk opptil 40 000 kroner til lokale prosjekter, aktiviteter eller teaterproduksjoner som aktiviserer barn og unge opp til 26 år. Frifond hos Frilynt Norge er ubyråkratisk og enkelt å søke – og dere beholder støtten uansett om dere går med overskudd. Husk å søke hver høst!

Logg inn i StyreWeb

Logg inn i StyreWeb og send inn en enkel søknad

Vi behandler søknaden

Vi saksbehandler søknaden din raskt

Pengene betales ut

Frifond-pengene betales senest medio desember

1. Om frifondordningen:

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget, for å bedre rammevilkåra for demokratisk og medlemsbasert kulturarbeid for barn og unge på kulturarbeid for barn og unge på lokalt nivå.

Frilynt Norge (Frilynt) mottar frifondmidler fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), og fordeler tilskudd videre til lokallagene.

Av den samlede potten Frilynt får fra LNU blir inntil 5 % beholdt til administrasjon av ordningen. Den resterende delen av tilskuddet blir i sin helhet fordel til lokallagene etter søknad.

Frifondmidlene skal gå til aktivitet lokalt for barn og unge under 26 år.

2. Hvem kan søke om frifondmidler i Frilynt Norge?

Lokallag som er medlemmer i Frilynt Norge, og som oppfyller følgende krav, kan søke frifondmidler:

 • Laget må ha sendt inn årsrapport til Frilynt for foregående år, med unntak av nyinnmeldte eller nyopprettede lag i søknadsåret.
 • Laget må ha levert inn medlemsliste over betalende medlemmer for foregående år.
 • Laget må ha rapportert på mottatte frifondmidler fra Frilynt for foregående år.
 • Laget må ha betalt kontingentkravet til Frilynt sentralt i søknadsåret.
 • Laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år. Kontingenten pr. medlem må være på minimum kr. 50,-. For familiemedlemskap skal kontingenten være minimum kr 100,- for alle familiemedlemmer til sammen.
 • Nyinnmeldte lag i søknadsåret kan søke frifondmidlene.
 • Nyinnmeldte lag i Frilynt som ikke tidligere har sendt inn årsrapport og medlemsliste må legge ved en midlertidig medlemsliste for inneværende år.
 • Medlemsliste og årsrapport for foregående år må sendes inn til fastsatt frist året etter.
 • Lokallag må søke Frifond via Frilynt Norge, og har dermed ikke anledning til å søke Frifond fra andre ordninger.

3. Søknadsskjema og søknadsfrist

Lokallaget søker Frifond via det nettbaserte medlemssystemet StyreWeb. Det kan kun sendes en søknad fra hvert lokallag.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen er ikke garantert behandling. Søknadsfristen kunngjøres minst 4 uker før fristen.

Retningslinjene må gjøres tilgjengelig for laga samtidig som søknadsfristen blir kunngjort.

4. Fordeling av tilskudd mellom søkerlaga

Frilynt fordeler midlene etter søknad fra laget. Midlene skal gå til aktivitet og prosjekter lokalt.

Maksimalt tilskudd til et lag er kr. 40.000,-.

Tildeling skjer etter prosjektsøknad og saksbehandler foretar tildeling etter solidaritets- og rettferdighetsprinsipp der størrelsen på tilskuddet kan påvirkes av faktorer som, blant annet:

A) Antall betalende medlemmer under 26 år
B) Omfanget på aktiviteten det søkes om midler til
C) Størrelsen på aktivitetens/prosjektets budsjett
D) Balansert geografisk spredning av tilskudd
E) Grad av nytenkning
F) Rekruttering

5. Søknadsbehandling

Sekretariatet behandler frifondsøknadene. Styret er klageinstans.

Søkere får svar på søknaden innen 15. november. Søker må signere akseptskjema digitalt før tilskudd utbetales. Ved å undertegne akseptskjema påtar lokallaget seg ansvaret for å forvalte støtten i tråd med retningslinjene og tilsagnsbrev.

Utbetaling skjer innen 15. desember i søknadsåret. Oversikt over tildelte midler kunngjøres på Frilynts hjemmeside.

6. Klage

Laget kan klage på tilskudd/avslag inntil 14 dager etter svar på søknad. Klagen sendes skriftlig via epost til post@frilynt.no. Styret behandler klagen.

7. Bruk av tilskuddet

Tilskuddet kan ikke:
A) brukes til å lønne ansatte (gjelder ikke honorar i en tidsbegrenset periode)
B) brukes til innsamlingsaktivitet
C) brukes til å bygge egenkapital (for eksempel påbygg av hus)
D) brukes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
E) brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet

Frifondmidlene må være brukt opp av lokallagene innen 30. august i året etter søknadsåret.

Frilynt skal motta en bekreftelse fra lokallagene på at midlene i lokallagene er brukt opp før neste års støtte utbetales fra sentralleddet til lokallagene.

Dersom lokallaget ikke har brukt midlene i løpet av denne perioden, må Frilynt varsles om dette, og midlene betales tilbake. Dersom laget ikke bruker midlene til lokal aktivitet for barn og unge, kan Frilynt kreve midlene tilbakebetalt.

Frilynt vil søke LNU om at evt. returnerte/tilbakekrevde midler kan fordeles som frifondtilskudd i nye tildelingsrunder.

8. Rapportering

Alle lag som mottar frifondmidler må rapportere til Frilynt Norge gjennom det nettbaserte medlemsregisteret StyreWeb. Rapport skal sendes inn innen 15. september året etter at tilskuddet ble mottatt.

Rapporten skal inneholde en kort omtale av hva frifondtilskuddet har gått til, og ved å levere rapporten signerer laget på at tilskuddet er benyttet i henhold til søknaden.

Manglende rapportering fra lokallagene gir Frilynt Norge mulighet til å kreve tilbakebetalt det utbetalte tilskuddet. 

9. Kontroll

Frilynt trekker ut minst 10 prosent av tilskuddsmottakerne til kontroll hvert år. De utvalgte lagene skal sende inn dokumentasjon i form av bilag og regnskap, på at midlene er brukt i tråd med tildelingen.

Lag som mottar tilskudd må også sende inn den ordinære årsrapporten og medlemsliste for søknadsåret innen gjeldende frist året etter.

Frilynt trekker også ut et visst antall lag som kontrolleres i form av besøk på arrangement.

10. Generelt

Retningslinjene er vedtatt av styret i Frilynt Norge, 14.02.2022.

Frilynt plikter ellers å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra LNU som omhandler Frifond Organisasjon.

Frilynt Norge deler hvert år ut Frifondmidler til våre medlemslag. Frifond er øremerket til lokale prosjekter og aktivitet for barn og unge under 26 år.

Alt fra teaterproduksjoner, skolerevyer og russerevyer til ungdomsklubber, danseverksteder og ungdomslag kan søke. Og vi er opptatt av at det skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no (for å unngå dobbel tildeling). Lag tilknyttet Frilynt Norge kan forvente å motta mellom 10 000,- og 35 000,- i frifondtilskudd en gang i året.

Frilynt har tildelingsrunde hver høst. Søknadsfrist kunngjøres på frilynt.no.

Frifond i Frilynt er en del av Frifond Organisasjon i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Frifond kommer fra overskuddet i Norsk Tipping, samt bevilgninger over statsbudsjettet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. oktober 2022

Spørsmål om søknaden
Har du spørsmål om Frifond og selve søknaden din kan du ringe på 33 48 80 90 eller sende en e-post til frifond@frilynt.no.

Hvor søker jeg?
Søknad sendes inn via søknadsportalen i medlemsregisteret StyreWeb. Når du er logget inn i StyreWeb trykker du på menyen «Sentralorganisasjon» – «Søknader» – «Frifond 2021». Send deretter søknaden.

Hvordan får jeg tilgang til søknadsskjema?
Ledere og revysjefer i våre lokallag har tilgang til StyreWeb. Dersom du ikke har tilgang, eller dere ønsker at andre enn leder/revysjef skal ha tilgang – send e-post til medlemsregister(at)frilynt.no eller ring 33 48 80 90.

OrganisasjonTildelt
A.P.P.L.A.U.S. Musikkteatergruppa23 500,00
Akerselva Kultur- og Teaterlag24 500,00
Amalie Skram-Revy17 500,00
Andebu Ungdomslag25 000,00
Arkitektrevyen15 500,00
Askerrevyen19 500,00
Bergen Katedralskole Revy (Kattenrevyen)17 500,00
Blindernrevyen21 500,00
Brevik barne- og ungdomsteater21 500,00
Broderskapet Unity15 500,00
BRUS-Compagniet23 500,00
Buer Amatør og Barneteater23 500,00
Cabaret Intime17 500,00
Calluna generasjonsteater23 000,00
Cirka Cirkus24 500,00
Diorama Musikalteater32 500,00
Direksjonsmusikken15 500,00
Drammen barne- og ungdomsteater25 500,00
DROPP-revyen23 500,00
Eikelirevyen18 500,00
Elvebakkenrevyen21 500,00
EMIL- og Smørekoppenrevyen15 500,00
Feiring Ungdomslag25 000,00
Feminin og Fornem12 000,00
Fiskum Barne- og Ungdomsteater23 500,00
Fitjar Teaterlag24 500,00
Fon Ungdomslag20 500,00
Foreininga Spinae Sunnhordaland20 500,00
Foreningen Hunkatten8 650,00
Fossrevyen21 500,00
Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater30 500,00
Fredrikstadungane Kulturforening23 000,00
Galeiscenen23 000,00
GFF-Groruddalen Filmere14 500,00
Gjerdrum Amatørteater23 500,00
Gløshaugen Revy- og Teaterlag16 000,00
Gosenrevyen fritid24 000,00
Grong Teaterlag25 500,00
Hallingrevyen17 500,00
Hamar Teater Ung25 500,00
Haugesund barne- og ungdomsteater31 500,00
Hem Ungdomslag9 000,00
Hjelmeland Teater28 000,00
Hokksund Byteater Junior25 500,00
Holmestrand Byteater22 500,00
Hvarnes Ungdomslag25 000,00
Hybridarevyen17 500,00
Høgheim og Solvoll Teaterlag22 000,00
Høyjord Ungdomslag25 000,00
iHuga Lænninger22 500,00
Inderøy Musikkteater24 000,00
Ivrige Sjeler19 000,00
Kaos Sang og Teater17 500,00
Kattateateret20 500,00
Klubben på Arnadal20 500,00
Kodal Ungdomslag25 000,00
Konnerud Barne- og Ungdomsteater24 500,00
Kopparleden teaterlag24 500,00
Kristianiarevyen15 500,00
Kristiansand Barne- og ungdomsteater25 000,00
Kulturhuset Elverhøy25 500,00
Kvelde Ungdomslag25 000,00
Langhaugenrevyen17 500,00
Larvik Teater20 000,00
Levanger Nye Teater24 500,00
Lierskovens Dramathiiske Selskab20 000,00
Lom russerevy15 500,00
Lørenskog Musikalteater31 500,00
Løten Ungdomsteater24 500,00
Mannskoret Over Rævne12 000,00
Meråker russerevy17 500,00
Mortemmania dramagruppe15 500,00
Motstraum20 000,00
Munchrevyen21 500,00
Musikalfabrikken30 500,00
Måndalen Ungdomslag18 000,00
Nablarevyen17 500,00
Naborevyen15 500,00
Nadderudrevyen20 500,00
Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater26 500,00
Nes Friteater21 500,00
Nes Revy- og Amatørteater23 500,00
Nesbrurevyen19 500,00
Nesjar Kultur og Teaterforening16 500,00
Nesodden Teaterfabrikk31 500,00
Nesoddrevyen17 500,00
Nissenrevyen18 500,00
Nordahl Grieg VGS Revy17 500,00
Nydalenrevyen20 500,00
Nøtterøy Amatørteater20 000,00
Odal Teaterkompani26 500,00
Omegarevyen17 500,00
Oslo By Steinerskole revyen19 500,00
Oslo Handelsgymrevyen (OHG)20 500,00
Per Gynt Teaterlag21 000,00
Porsgrunn Amatørteater23 500,00
Realfagsrevyen15 500,00
Regionsteateret Baluba22 000,00
Risør Musikkteater16 500,00
Risør Ungdomsteater17 500,00
Romeriksspillene fra Blaker skanse21 000,00
Rudrevyen19 500,00
Røren Barne- og Ungdomsteater24 500,00
Sandefjord Teaterforening31 500,00
Sandvikarevyen20 500,00
Sangkoret Lærken15 500,00
Sarpsborg Teaterlag10 000,00
sceneLUS23 500,00
Sceneteppe Ung Kultur20 500,00
Skagerak Playmakers18 500,00
Skarvebarna20 000,00
Skedsmo Amatørteater20 000,00
Skienrevyen17 500,00
Skirevyen17 500,00
Skotbu Vel25 000,00
Snilerevyen18 500,00
Solli Samfunnshus25 000,00
Solund Musikk og teaterverkstad21 500,00
Stabekkrevyen19 500,00
Stord Teaterlag23 000,00
Stormrevyen20 500,00
Studentersamfunnet i Ås v/UKA i Ås30 000,00
Teateret Mitt – Sunde Kvernevik Teaterverksted23 500,00
Teatergruppen Masken26 500,00
The Rising Stars18 000,00
Tonsenhagen Musikkteater17 500,00
Toråsspelet Musikkteater24 000,00
Tut & Kjør Barne- og ungdomsteater23 000,00
Tønsberg Amatørteater31 500,00
Tøvat25 500,00
U.-KA revyen15 500,00
UKA-2321 500,00
UKEN i Bergen17 500,00
Ullernrevyen21 500,00
Ungdomslaget Henrik Wergelands Minne25 000,00
Ungdomslaget Vårfryd25 000,00
Vallerrevyen20 500,00
Verdal Teaterlag22 000,00
Vestfold Frie Filmere14 500,00
Vestre Toten Barne- og ungdomsteater21 500,00
Vikarevyen20 500,00
Vindeleka Barne- og Ungdomsteater24 500,00
Vivestad Ungdomslag25 000,00
Vågan samfunnshus10 000,00
YNVS Skolerevy15 500,00
Ørsta og Volda Ballettskule21 500,00
Østkantspellet22 350,00
Aarhønens Kulturelle teater17 500,00
Åsblæst`n17 500,00
SUM TILSAMMEN3 146 500,00

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER

Informasjonsvideoer om Frifond:

Kursmidler - instruktørstøtte

Teatergruppene, skolerevyene og revylaga i Frilynt Norge innkasserer nær 3 millioner i støtte til læring lokalt.

Våre medlemsgrupper er viktige læringsarenaer på teaterfag, scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe. Kurstilskuddet kommer godt med om dere for eksempel vil hyre regissør, koreograf, repetitør eller instruktører på lyd, lys, markedsføring, teatersminke, kostymer eller kulisser. Dere kan søke støtte både med og uten instruktør, og nesten alle teater- og revyproduksjoner og kulturaktiviteter kan organiseres som opplæring.

Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som behandler søknadene. Du kan få veiledning både av dem og hos oss.

Søk FØR oppstart

Søk om kursmidler ved produksjonens oppstart. All informasjon kan endres underveis. Det viktigste er at du søker!

Oppdater oppmøteliste

Du fører oppmøteliste per tiltak fortløpende

Klar for å ferdigmelde

Send inn deltagerlister og rapport og tilskuddet utbetales.

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.

 • Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
 • Kurset må være på minst 4 timer.
 • Minst 4 deltakere med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
 • Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Du finner informasjon om (studieplaner)(/tilskudd/studieplaner).
 • Kurset må være offentlig utlyst.
 • Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
 • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12.21 kan hele kurset gjennomføres digitalt, se nyheter og informasjon om koronatiltak.)
 • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Det kan gis unntak i særlige tilfeller:

 1. Dersom det er kurs i «smale» tema, altså tema der det er spesielt viktig at kurset holdes for å holde liv i et fag, et tema eller en teknikk.
 2. Kurs med 3 deltakere og lærer kan «gjøres om» til kurs uten lærer. Da legges lærer til som kursdeltaker og støtte gis etter reglene for kurs uten lærer
 3. Koronaårsaker: I 2021 vil mange oppleve at det er færre kursdeltakere enn opprinnelig påmeldt. Forutsetningene for å holde kurset kan ha blitt endra i forhold til det som var planen da deltakerne meldte seg på. Det betyr at kurs kan bli gjennomført med færre deltakere enn kursarrangør hadde planlagt. Disse kursene godkjenner vi med mindre enn 4 deltakere. Men sett opp de påmeldte i deltakerlista (uten frammøte) så det synes at kurset var planlagt med flere deltakere.
 4. Er det andre årsaker til at dere har færre enn 4 deltakere, så begrunn det i kursrapporten, så vil det bli vurdert om det kan gis støtte.

Følgende regler gjelder for teaterkurs:
– Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
– Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

De offentlige kursmidlene er under press. Husk å nevne at kurset får støtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon ved annonsering. Legg gjerne ved logo i informasjon om kurset. Logo for Studieforbundet kultur og tradisjon finner du her.

Her finner du Lov om voksenopplæring og forskriftene til loven.

Satser:

 • 100 kroner per kurstime med lærer
 • 40 kroner per kurstime uten lærer.

Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.

Kurs med lærer: 125 kroner per time i tilskudd
Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.
Timer uten lærer: 50,- per time

Minstesum for kurs uten dokumenterte utgifter:
for kurs med mer enn 10 timer: 500,-
for kurs under 10 timer: kr 50,- pr gjennomført time.


Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst tilskuddet. Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene.

En kurstime er 60 min. Det kan regnes 15 minutter pause per time i løpet av total kurstid.

Se Frilynt Norge sin enkle brukerveiledning til kursmidler her

FINN STUDIEPLAN OG SØKNADSKJEMA HER

Visste du at alle medlemslag Frilynt Norge kan søke kurstilskudd for læringen som foregår f.eks. i forbindelse med teaterøvelsen, sang, dans, kostymer, kulisser, sminke og mye mer? I 2018 mottok medlemmene nesten kr 2,8 millioner.

Ring oss på 33 48 80 90 eller send en mail til post(AT)frilynt.no – så hjelper vi dere i gang!

Frilynt Norge er tilsluttet Studieforbundet kultur og tradisjon som er ett av flere studieforbund i Norge. Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som fordeler kurstilskudd på vegne av våre medlemmer.

Nyttige lenker
HER FINNER DU EN GUIDE TIL HVORDAN DU SØKER KURSTILSKUDD
FINN STUDIEPLAN OG SØKNADSKJEMA HER
FRAMMØTELISTE MAL
KURSBEVIS MAL (WORD)
KURSBEVIS MAL (PDF)
MAL TIL INSTRUKTØR/DELTAKERINFORMASJON 

Læring for livet
Det er mye læring i det å stå en scene, arbeide med rollefiguren, øve frem til en forestilling, lære å synge og danse, arbeide med teatersminke, tegne og bygge kulisser, designe og sy kostymer, sette lys og lyd, legge opp strategi for PR og markedsføring – eller arbeide med film, manus og mye mer. Ved å registrere all denne kursaktivteten i studieforbundet vårt – kan dere motta kursstøtte. Det å delta i en frivillig organisasjon er dessuten en stor demokratiskole, og læringsaktivitetene i laga er viktig for mangfold og inkludering i lokalmiljøet.

Man kan få kr. 100,- pr. kurstime (gjeldende sats 2020). Dette er en god tilskuddsordning som er til god hjelp når man f.eks. skal leie inn instruktør, koreograf eller lignende.

Kurstilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon er en av de største fordelene i Frilynt. Tilskuddsordningen genererer nær 3 millioner kroner i tilskudd til medlemslaga hvert år! Og du kan søke året rundt!

Man får vel og merke ikke støtte for ren dugnad.

NB! Det er viktig at du sender inn søknad før kurset/aktiviteten starter. Man kan ikke søke for timer dere allerede har brukt. Har dere glemt å søke, ta kontakt med oss.

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som blir tildelt til voksenopplæring over statsbudsjettet. Frilynt Norge er en av medlemsorganisasjonene i studieforbundet, og dette gjør at alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte derfra.

For å få kursstøtte, må kurset være innmeldt hos studieforbundet på forhånd, kurset må være på minst 8 timer, og minst 3 deltakere fra 14 år og oppover må ha møtt fram på 75% av kurset (Deltagere som fyller 14 det året kurset arrangeres kan også regnes med). Godkjent studieplan må være med i søknaden. Les mer og send søknad gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon sine nettsider www.kulturogtradisjon.no (Se også informasjon over)

Dersom du vil snakke direkte med Studieforbundet Kultur og Tradisjon kan de nås på telefon: 61 21 77 50 eller e-post: post@kulturogtradisjon.no

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

SØKNADSFRIST FØR KURSET BEGYNNER

Man kan søke hele året.