fbpx

Søknadsfrister våren 2024!

Publisert: 6. februar 2024

Det kan være vanskelig å finne fram i jungelen av tilskuddsordninger og søknadsfrister. Derfor har vi samlet noe av det du kan få med deg denne våren, i denne saken.

Strømstøtte (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023.

Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00

Mer informasjon og søknadsskjema 

Bærekraftsstøtta (LNU)

Støtteordningen gir penger til prosjekter for barn og unge som fokuserer på et eller flere av FNs bærekraftsmål. Formålet med støtteordningen er å øke kunnskapen og engasjementet rundt FNs bærekraftsmål, og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge i Norge.

Søknadsfrist 15. april

Mer informasjon og søknadsskjema

Amatørteateraktivitet i grupper (Kulturdirektoratet)

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Søknadsfrist 5. mars klokken 13:00

Mer informasjon og søknadsskjema

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler (Kulturrom)

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Søknadsfrist 1. mars

Mer informasjon og søknadsskjema

Andre steder man kan søke

Det er lurt å se om det finnes banker eller andre samarbeidspartnere i deres område, men her er noen støtteordninger som er nasjonale eller regionale:

Gjensidigestiftelsen

Søknadsfrist 1. mars

Mer info

Sparebankstiftelsen DNB

Søknadsfrist 1. april

Mer info

Ungfritid.no (Frivillighet Norge)

Har liste over støtteordninger i forskjellige kommuner.

Mer info

Noen kommuner benytter tilskuddsportalen.no har kan man finne støtteordninger som passer til deres organisasjon.

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen