fbpx
Bilde fra Kopparleden Teaterlags utendørsforestilling:"Ana i ødemarka". Fotograf: Tina Mari Røste

Søknadsportalen for Frifond 2020 er nå åpnet!

Hvert år fordeler Frilynt Norge over 2 millioner kroner i frifondmidler til våre medlemslag. Frifond er øremerket til lokale prosjekter og aktivitet for barn og unge under 26 år.

Alt fra teatergrupper, skolerevyer, russerevyer, ungdomsklubber, kor, danseverksteder og ungdomslag kan søke.  Frilynt er opptatt av ordningen skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. oktober 2020

Spørsmål om søknaden
Har du spørsmål om frifond og selve søknaden din kan du ringe på 33 48 80 90 eller sende en mail til frifond@frilynt.no

Retningslinjer
Her finner du retningslinjer for Frifond i Frilynt Norge: Retningslinjer Frifond

Når får dere pengene?
Dersom dere blir tildelt frifondtilskudd, vil dette være på lagets konto i løpet av desember 2020.

Rapportering
Sluttrapport, med beskrivelse av hva dere har oppnådd med pengene, skal leveres innen 15. august 2021. Frilynt kontrollerer originalbilag fra minst 10% av tilskuddsmottakerne.

VIKTIG INFO OM FRIFOND OG KORONASITUASJONEN:
I forbindelse med Koronasituasjonen er det flere tilfeller der våre medlemslag ikke har hatt mulighet til å gjennomføre sin planlagte aktivitet som de har mottatt Frifond 2019-tilskudd for. Frilynt Norge har derfor vedtatt å utsette fristen for bruk av tilskuddet fra 30.juni 2020 til 1. september 2020. Dersom lokallaget ikke får gjennomført sin planlagte aktivitet i 2020 som de har mottatt 2019-midler til, må disse midlene betales tilbake til Frilynt Norge, også kan man heller søke om nye midler til samme arrangement i Frifond 2020.

MERK! For å søke Frifond 2020 må sluttrapporten være innlevert for Frifond 2019!

Søknadskjema finner dere i StyreWeb i menyen «Sentralorganisasjon – Søknader».

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 25. mai 2020
Line Kaupang

Line Kaupang