fbpx

Støtteordninger å få med seg

Publisert: 16. august 2022

Sommeren er på hell, så nå er det på tide å komme seg på pengevogna og se hvilke støtteordninger som kan bidra til enklere amatørteateraktivitet denne høsten.

Støtte fra Kulturrom

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Fra Kulturrom kan man søke støtte til oppladbare batterier, teknisk utstyr til kulturrom og bygg og utbedring av kulturrom.

Søknadsfristen er 1. september 2022 og 1. mars 2023. Gå til Kulturrom.no for å lese mer om hvordan du søker, hvor mye du kan søke om og masse mer nyttig informasjon.

Her kan du finne lenke til digitalt informasjonsmøte om hvordan dere søker støtte til teknisk utstyr til kulturrom.

Støtte fra Kulturrådet

Kulturrådet har en støtteordning for amatørteateraktivitet i grupper. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Søknadsfristen er 2. september 2022.

Les mer og gå til søknadsskjemaet.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Søknadsfristen er 7. september 2022.

Les mer og gå til søknadsskjemaet.

Støtte fra Frilynt Norge

Frifond
Som medlem av Frilynt Norge kan dere søke om Frifond. Dere kan søke om opptil 40 000 kroner til lokale prosjekter, aktiviteter eller teaterproduksjoner som aktiviserer barn og unge opp til 26 år. Frifond hos Frilynt Norge er ubyråkratisk og enkelt å søke – og dere beholder støtten uansett om dere går med overskudd.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Les mer og gå til søknadsskjemaet.

Kursmidler
Teatergruppene, skolerevyene og revylaga i Frilynt Norge innkasserer nær 3 millioner i støtte til læring lokalt. Våre medlemsgrupper er viktige læringsarenaer på teaterfag, scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon for å nevne noe. Kurstilskuddet kommer godt med om dere for eksempel vil hyre regissør, koreograf, repetitør eller instruktører på lyd, lys, markedsføring, teatersminke, kostymer eller kulisser. Dere kan søke støtte både med og uten instruktør, og nesten alle teater- og revyproduksjoner og kulturaktiviteter kan organiseres som opplæring.

Det er Studieforbundet kultur og tradisjon som behandler søknadene. Du kan få veiledning både av dem og hos oss.

Løpende søknadsfrist.

Les mer om kursmidler her.

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen