fbpx

Fastmonterte seter- til nytte eller besvær?

Publisert: 11. november 2020

Kulturminister Abid Raja kunne under en pressekonferanse 10. november si: «jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre». Kun noen dager før dette kom regjeringen med regler som gjør at det kan være 200 personer på arrangementer i kulturhus med fastmonterte seter. På steder der løse stoler er plassert rundt med god avstand kan man kun ha 50 personer inne. Hva definerer egentlig fastmonterte seter? Jo, setene må være skrudd fast til gulvet.

Når vi ser på organisasjonene i det frivillige kulturlivet er denne forskjellsbehandlingen dårlig begrunnet. Den har også store konsekvenser for alle de julekonserter og juleforestillinger som i disse tider står for dør i kirker og andre lokaler. Mange av våre medlemslag livnærer seg av å sette opp forestillinger og konserter. Men, mange av disse medlemslaga sitter ikke på en teatersal med et amfi med fastmonterte seter. Det settes opp forestillinger på klubbhus, grendehus, flerbrukshaller også lignende. Her er det gjerne et parkettgulv som fylles med stoler. Når disse nå må gå ned til maks 50 publikummere må mange se seg nødt til å avlyse. Avlysningene vil igjen bidra til den forvitring og fallende motivasjonen som nå begynner å synes i det frivillige kulturlivet.

Bratt læringskurve om smittevern
Smittevern er noe det frivillige kulturlivet virkelig har satt seg inn i og lært seg dette året. Det har vært god oppfølging i organisasjonene der det er laget sjekklister og veiledere for gjennomføring av kurs, øvelser og forestillinger. Disse sjekklistene er kommunisert ut til det frivillige kulturlivet, som igjen har tatt dette på største alvor. De lokale lagene har under arrangementer målt opp og plassert stoler med riktig avstand, eller markert kirkebenkene hvor den enkelte publikummer får- og ikke får sitte. Avstanden har vært kontrollert på vei inn og ut av arrangementer, slik at publikum ikke stimler sammen. Det er også lagt opp til gode rutiner og systemer for smittesporing på forestillingene og konsertene. Så vidt oss bekjent, er det ikke registrert smitte ved noen forestillinger eller konserter høsten 2020.

Vi mener at å tillate 200 publikummere på konserter eller forestillinger med kirkebenker eller andre former for fast seteplassering med god avstand, vil ha svært liten risiko for smitte. Det vil i tillegg ha stor positiv effekt for utøvere, publikum og lokalsamfunn. I kommuner med høy smitte bør man forøvrig ta individuelle beslutninger i samråd med kommuneoverlegen i forhold til hvor mange publikummer det er forsvarlig å ha inne.

Et håp om endring
Frilynt Norge er positive til tiltak for å stanse smitten, men tiltak som rammer så mange må kun innføres dersom de har en dokumentert effekt. Er det en tid vi virkelig trenger kultur, gode opplevelser og et lite øyeblikk hvor vi kan drømme oss bort i en annen verden, så er det nå. Nå i denne mørke og vanskelige tida. Er regelen om fastmonterte seter til nytte eller besvær? Vi mener med denne artikkelen som grunnlag, at regelen slik den gjelder i dag kun er til besvær. Vi håper helseministeren og kulturministeren vil endre den urimelige definisjonen av fastmonterte seter, og i stede ha et krav til fast seteplassering.

 

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen