fbpx

Forsikring, en medlemsfordel

Visste du at medlemmene i alle våre medlemslag er forsikret? Frilynt Norge har en meget konkurransedyktig og god forsikringsavtale med Eika. Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring er inkludert i medlemskapet i Frilynt- uansett antall medlemmer i laget ditt! 

Ulykkesforsikring medlemmer
Ulykkesforsikringen dekker medlemmer i Frilynt Norge, fylkeslag og lokallag, til og fra enhver øvelse, oppføring, arrangement eller aktivitet i regi av Frilynt Norge og våre fylkeslag og lokallag i hele verden. Ulykkesforsikringen har en engangsutbetaling på opptil kr 500 000 til forsikrede ved varig invaliditet, etter invaliditetsgrad, som følge av ulykkesskade. Behandlingsutgifter dekkes opp til kr 50 000. Ved ulykke død utbetales kr 50 000. Forsikringen gjelder alle medlemmer opp til 70 år.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dekker et rettslig erstatningsansvar i forhold til tredjepart. Det kan være som følger av skader, eller skader påført person eller ting. Forsikringen gjelder alle våre lokallag og fylkeslag og dekker inn til kr 10 000 000.

Inkludert i medlemskontingent
Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring er inkludert i årskontingenten på kr 4000 som laget betaler til Frilynt Norge. Forsikringene gjelder uansett hvor mange medlemmer laget har. Frilynt Norge subsidierer også forsikringsordningen for medlemslaga over eget budsjett.

Lagets forpliktelser
Laget må kreve inn den ordinære medlemskontingenten lokalt på minimum kr 50 per medlem. Dette gjelder også for familiemedlemskap. Medlemskontingenten beholder laget selv. Registrering av medlemmene skjer online i Frilynts gratis medlemsregister StyreWeb. Medlemmene skal være oppført med navn, etternavn, adresse, fødselsdato. Medlemsregisteret lar laget kommunisere med medlemmene via sms, mail og postlister – så det er også nyttig og registrere mobilnummer og e-postadresser på medlemmene i registeret. Det er også mulig å fakturere medlemskontingenten via StyreWeb.

Personlig service
Alle spørsmål og henvendelser om forsikringsordning og forsikringssaker går til Frilynt Norge – og ikke via Eika Forsikring direkte. Dermed får du tett oppfølging av oss som kjenner laget ditt.

Les mer om våre medlemsfordeler

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 11. januar 2021
Robin Horsgaard Larsen

Robin Horsgaard Larsen