fbpx

Frifond, høsten 2020

Publisert: 21. august 2020
  • Frifondtilskuddet dere fikk i 2019 må være brukt opp innen 1. september 2020
  • Du kan søke om å omdisponere 2019-tilskuddet grunnet Covid19
  • Rapport for bruk av 2019-tilskuddet må være levert senest 1. oktober 2020
  • Ubenyttede midler fra 2019 kreves tilbakebetalt, send oss e-post hvis dette gjelder ditt lag
  • Søknadsfrist for Frifond 2020 er 15. oktober 2020

Rapportering om bruk av Frifond 2019

Nå er tiden inne for å avlegge rapport om bruken av Frifondmidlene fra 2019!

Frist for å sluttrapportere er 1. oktober 2020.

Logg deg inn i StyreWeb og send inn rapport ved å trykke Sentralorganisasjon/Søknader/Frifond/Frifond 2019. Velg arkfanen «Sluttrapport».

Dere skal ikke sende inn regnskap, bilag eller annen dokumentasjon enn det dere blir bedt om i rapportskjemaet. Vi trekker årlig ut 10% av tilskuddsmottakerne til kontroll der vi ber om dokumentasjon i form av bilag/kvitteringer/fakturaer på bruken av tilskuddet.

I forbindelse med koronasituasjonen opplever vi at flere av våre medlemslag ikke har hatt mulighet til å gjennomføre prosjektet det er mottatt tilskudd til i desember 2019.

Det er mulig å søke om å få omdisponere midlene, dersom dere har hatt annen aktivitet for barn og unge under 26 år enn det dere konkret søkte om tilskudd til. Send en kort e-post til frifond@frilynt.no der dere forklarer situasjonen og hva dere ønsker å få bruke tilskuddet til.

Merk at tilskuddet må være brukt opp i sin helhet innen 1. september 2020!

Dersom dere ikke har fått brukt opp hele tilskuddet til planlagt aktivitet for barn og unge under 26 år innen 1. september ber vi dere om å sende en e-post til frifond@frilynt.no der dere sier noe om hvor mye av tilskuddet dere ikke har fått benyttet. Vi vil da sende dere en faktura med krav om tilbakebetaling.

Frifond 2020

Søknadsfrist for Frifond 2020 er 15. oktober 2020.

Frilynt Norge har i år fått tildelt en pott fra Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) på 2 950 500,- som vi skal fordele ut til dere i lokallaga i Frilynt.

Søknadsskjema finner du ved å trykke Sentralorganisasjon/Søknader/Frifond/Frifond 2020 i StyreWeb. Les informasjonen og retningslinjene nøye.
Velg arkfanen «Søknad» og fyll inn etterspurt informasjon. Og søk gjerne i dag, portalen er åpen.

For å kunne søke må dere ha levert sluttrapport på bruken av tilskuddet fra 2019, se over.

Se våre retningslinjer for Frifond i søknaden i StyreWeb eller på vår hjemmeside.

Ta gjerne kontakt på frifond@frilynt.no eller med Tale Haugan på tlf. 952 11 695, dersom dere har spørsmål om bruk av 2019-tilskudd, rapportering eller søknad 2020.

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen