fbpx

Kompensasjonsordningen forlenges

Publisert: 25. august 2020

Torsdag 20. august annonserte kulturminister Abid Raja en videreføring av kompensasjonsordningen for idrett og kultur. Forlengelsen holder strenge krav, men Frilynt Norge håper de frivillige laga kan unntas noen av kravene.

– Frivilligheten og idretten har vært flinke til å omstille seg og gjennomføre aktivitet innenfor smittevernreglene. Vi ønsker å stimulere til mer aktivitet, derfor vil det bli en gradvis redusering av kompensasjonen for arrangementer som blir helt avlyst. Det vil si at det vil lønne seg å være kreativ og tenke alternativt så arrangementer kan avholdes til tross for koronarestriksjonene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Fra 1. september vil kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten bli forlenget ut 2020. Dette er for å skape forutsigbare inntekter og bidra til at aktiviteter opprettholdes i tiden fremover. Innretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres i stor grad på samme måte som før.

Det vil si at man også etter 1. september kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra feks. Loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Departementet er i dialog med idretten og frivilligheten om ordninger som kan stimulere til aktivitet også i 2021.

Strenge krav til hvem som får søke
Kravene som tidligere er gitt for å søke om kompensasjon er ikke blitt lettet på.  Organisasjoner som mottar 60% eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til å søke om midlene. I praksis vil dette si at dette er ekskluderende for den unge frivilligheten, i og med at så og si alle barne- og ungdomsorganisasjoner har store deler av sine driftsinntekter fra statlige tilskudd. Slik som feks. Frifond.

Som LNU (Landsrådet for Noregs barna- og ungdomsorganisasjonar) også skriver, mener Frilynt Norge at barne- og ungdomsorganisasjonene bør unntas 60%-kravet, slik at flere fra den unge frivilligheten har mulighet til å søke om kompensasjonsmidlene.

Stimuleringsordning for kultursektoren
Det er også etablert en stimuleringsordning fra 1. oktober for å skape aktivitet i kultursektoren. Stimuleringsordningen gjelder kulturarrangementer og vil bidra til et bredt kulturtilbud over hele landet og økt aktivitet i kultursektoren.

  • Ordningen er rettet mot aktører som ikke mottar betydelig offentlig støtte.
  • Ordningen forutsetter at alle involverte underleverandører honoreres av arrangører i tråd med inngåtte avtaler.
  • Regjeringen vil fastsette nærmere vilkår og betingelser for ordningen.
  • Norsk kulturråd vil forvalte ordningen når den kommer på plass.

Prosentvis redusering

  • Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres med samme målgruppe og vilkår fra 1. september og ut året, men trappes gradvis ned fra 1. oktober og avvikles ved årsskiftet.
  • De som har avlyst arrangement tenkt i oktober før 12. mars vil kunne få 70 prosent kompensasjon. For november og desember vil kompensasjonsordningen reduseres med 50 prosent.
  • Underleverandører vil derimot få 50 prosent kompensasjon i hele perioden.

For mer informasjon om søknadsfrister, søknadsbehandling og utbetaling se:
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Kulturrådet

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen