fbpx

Kommende støtteordninger

Publisert: 4. februar 2021

Frilynt Norge ønsker å informere våre medlemslag om kommende støtteordninger det er verdt å søke midler fra. Søknadene vi viser til i denne saken er fra Kulturrom (søknadsfrist 1. mars) og Kulturrådet (søknadsfrist 2. mars og 2. september).

Kulturrom

Neste uke avholder Kulturrom en rekke digitale informasjonsmøter for å vise frem ordningen deres og hva man kan søke tilskudd til.

Førstkommende onsdag 10. februar kl. 13. er temaet lag og foreninger og hva de kan få tilskudd til fra Kulturrom.
Her kan man få nyttig informasjon før søknadsfrist 1. mars.

LENKE TIL ALL NØDVENDIG INFO: https://www.kulturrom.no/arrangementer/8498/

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Hvem kan søke?
Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Det finnes to kategorier for dere som søker midler fra Kulturrom:

Teknisk utstyr til kulturrom

 • Fremføringsutstyr
 • Øvingsutstyr
 • Servicerapport og teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom

 • Akustiske utbedringer av scener og øvingsrom
 • Bygging av øvingslokaler

Les mer om søknaden fra Kulturrom her.
Gå til Kulturroms søknadsportal her.

Søknadsfrist 1. mars 2021.

Kulturrådet

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Hvem kan søke?
Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Deltakerne i gruppen skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom.

Les mer og finn søknaden fra Kulturrådet her.

Søknadsfrist 2. mars 2021 og 2. september 2021.

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen