fbpx

Kulturlivet rammes nok en gang av kraftige tiltak!

Publisert: 14. desember 2021

I går kveld innførte regjeringen nok en gang strenge smitteverntiltak, i første omgang for de neste fire ukene. Tiltakene rammer kulturlivet hardt, og vil for de aller fleste i vår sektor i praksis være en nedstengning. Det er tunge nyheter å bære for lokale lag og foreninger som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid.

Se de nye tiltakene her.

Frilynt Norge er redd for at ildsjelene lokalt mister gnisten og at motivasjonen til å fortsette blir enda tyngre enn den allerede var. Vi håper også at kompensasjonsordningene kommer på plass raskt nok, og dekker avlysninger og merkostnader, slik at ikke det lokale kulturlivet brekker ryggen økonomisk.

Det haster å få på plass de økonomiske kompensasjonsordningene som kan bidra til å få kulturlivet gjennom denne perioden. Regjeringen har allerede varslet 1,1 milliard kroner til kompensasjonsordning for kultur og frivilligheten, men det er avgjørende at disse kommer på plass så raskt som overhodet mulig.

Frilynt Norge vil være tydelig i dialogen med kulturdepartementet og våre paraplyorganisasjoner. Vi jobber hard for å sørge for at kompensasjonsordningene kommer tidsnok, og at de dekker det behovet som kulturlivet etterspør så langt det lar seg gjøre.

Les nyhetssak om kulturministeren som lover 1,1 milliard kroner til kompensasjonsordninger for kulturlivet.

Frilynt vil også påpeke at de som allerede har søkt kompensasjonsordningen «Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter» (som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet) på grunn av tiltakene som kom tidligere i desember, får kompensert etter de nye satsene som kommer i den «nye» kompensasjonsordningen. Slik at man ikke kommer dårligere ut fordi man søkte for raskt på «gammel» ordning. Slik kompensasjonsordningen er nå får man kompensert 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet dersom arrangement/aktiviteten er helt eller delvis gjennomført. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, får man dekket 50 prosent. Dette er ikke tilstrekkelig i situasjonen kulturlivet nå står i. De nye kompensasjonsordningene må på plass så raskt som mulig.

Les mer om kompensasjonsordningen «Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter».

OPPDATERING! Etter vi la ut vår nyhetssak har vi blitt oppmerksomme på at regjeringen har kommet med oppdatering rundt kompensasjonsordningen for kultursektoren. Ordningen justeres slik at dekningsgraden settes til 70 prosent også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Denne justeringen gis tilbakevirkende kraft til 8. desember 2021. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil dekningsgraden igjen settes til 50 prosent ved avlysning.

Les hva regjeringen skriver her.

Før de nye tiltakene trådte i kraft, sendte Frilynt Norge i forrige uke et brev til våre paraplyorganisasjoner (Kulturalliansen, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)). Brevet danner et bilde av hvordan organisasjonene sliter i tiden vi er inne i.

Les nyhetssaken og brevet her.

Frilynt Norge håper de nye stimulerings- og kompensasjonsordningene kommer raskt på plass, og at de varer hele 2022 for å gi nødvendig støtte og forutsigbarhet.

Vi har full forståelse for at situasjonen er vanskelig også for departementet, men Frilynt må samtidig jobbe til det beste for det lokale kulturlivet i Norge.

– Frilynt skal ha tett dialog med våre paraplyorganisasjoner og kulturdepartementet, og jobbe for en så god kompensasjonsordning vi kan få til, slik at ikke lokalfrivilligheten brekker ryggen totalt i denne pandemien, sier generalsekretær i Frilynt Norge Joachim Svendsrød.

Vi håper virkelig at de lokale kulturaktørene holder ut og at alle kommer seg igjennom denne runden også. Vi har full forståelse for at det er demotiverende å gang på gang måtte utsette eller avlyse arrangementer. Vi oppfordrer lokallag til å ha i bakhodet at deres aktiviteter betyr mye for mange, som et motiverende mantra.

For de lokallag som kan gjennomføre aktiviteten under gjeldende smittevernrestriksjoner, anbefaler vi å bruke smittevernveilederen som er utarbeidet av Frivillighet Norge og LNU.

Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner.

Frilynt Norge ønsker på tross av den krevende situasjonen å ønske alle i kultur-Norge en riktig god jul, og et godt nytt år?

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Joachim Svendsrød
Joachim Svendsrød