fbpx

Frivilligheten sliter med restriksjoner og for dårlige kompensasjonsordninger!

Publisert: 10. desember 2021

Frilynt Norges generalsekretær, Joachim Svendsrød, har i dag sendt et brev til Kulturalliansen, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), for å sette fingeren på problematikken rundt smittevernrestriksjoner og stimuleringsordningene.

Etter de nye nasjonale og regionale retningslinjene som er innført, er det fler av våre lag som virkelig sliter. Vi har den siste uken fått henvendelser fra flere lag som enten har måttet avlyse sin produksjon, eller som jobber med å finne løsninger som kan fungere innenfor gjeldende smittevernsrestriksjoner.

Kompensasjonsordningen er for dårlig

For det første kan det være vanskelig å vurdere hva man skal gjøre utfra de nye retningslinjene da amatørteater gjerne har fler aldersgrupper med i produksjonene. Det er utfordrende for et frivillig lag å sette seg inn i alle restriksjonene, og det fører til mye merarbeid. Vi er redd for at usikkerheten og merarbeidet dette medfører sliter ut ildsjelene lokalt, og om de må avlyse er kompensasjonsordningen for frivilligheten alt for dårlig.

Avlyst? Du får kun kompensert 50%

Det som begynte som stimuleringsordning hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, er fortsatt det vi vil kalle en stimuleringsordning. Den er ikke tilpasset situasjonen slik den nå er blitt. Et av problemene er at regjeringen har oppfordret frivillig kultur- og idrettsliv til å sette i gang aktiviteten. Når flere av lokallagene faktisk velger å «kjøre på» som regjeringen oppfordret til, møtes de av en voldsom kalddusj dersom de må avlyse. For slik ordningen nå er innrettet får man kun kompensert 50 prosent av utgiftene dersom arrangementet/aktiviteten blir avlyst. I tillegg må man trekke fra ekstratilskuddet som ble utbetalt i forbindelse med momskompensasjon i 2020. Vi vil samtidig påpeke at ordningen bør belønne de lokallagene som faktisk klarer å tilpasse aktiviteten og som gjennomfører helt eller delvis (slik dagens ordning faktisk gjør).

Håper på bedre ordninger for frivilligheten

Vi i Frilynt Norge ønsker at Kulturalliansen, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) kan ta dette videre i arbeidet mot å bedre kompensasjonsordningene og vilkårene til lokallag som har fulgt regjeringens råd om å sette i gang aktiviteten. Vi er oppriktig bekymret for at flere i den lokale kulturfrivilligheten vil brekke ryggen økonomisk dersom ikke kompensasjonsordningen bedres. Det skal også en god del pågangsmot til for å stå i situasjonen og tilpasse seg de smittevernsrestrisjoner som til enhver tid gjelder i sin kommune. Det skal også en god dose motivasjon til, for å faktisk tørre å gå på igjen ved en senere anledning, dersom man går på en betydelig økonomisk smell nå.

På tross av dette er vi optimister og håper at regjeringen ser verdien i frivilligheten lokalt (og for oss spesielt kulturdelen), og at man får på plass ordninger som gjør det mulig å fortsatt arrangere aktiviteter for alle aldersgrupper også i årene som kommer.

SE BREVET SOM ER SENDT

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen